SHB Fonder: Flaggar upp i Loomis, ökat succesivt senaste året2019-10-14

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder går över 5 procents ägande sett till kapital och röster i kontanthanteringsbolaget Loomis. Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där kapital och röster anges till 5,1 procent. Handelsbanken Fonder har inte gått över 5 procents ägande någon gång enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings, där första noteringen anges till slutet av juni 2015 med…

Läs mer…


Skagen Kon-Tiki: -3,1% 3kv, tillväxtoro tyngde portföljen2019-10-14 UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Makro samt geopolitiska oroligheter tyngde utvecklingen under det tredje kvartalet för tillväxtmarknadsfonden Skagen Kon-Tiki, som tappade 3,1 procent sett till svenska kronor. Sett till endast september såg det dock bättre ut, då fonden avancerade 2,0 procent. Fondens jämförelseindex (MSCI EM NR USD) noterade en uppgång om 1,3 procent under kvartalet och steg 2,1 procent…

Läs mer…


UB Infra: +3,2% i september, fortsatt handla europeiska utilities2019-10-14 UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala infrastrukturfonden UB Infra avancerade 3,2 procent i september och noterar därmed en avkastning om 20,7 procent hittills i år, sett till basvalutan euro. Världsindexet MSCI World (TR) noterade samtidigt en uppgång om 3,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä. I svenska kronor ökade fonden med 2,4 procent i september…

Läs mer…


Skagen Global: +8,9% 3kv, ADP, Baxter Int, LVMH och Visa in i portföljen2019-10-14 UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Global klättrade 8,9 procent i det tredje kvartalet, medan jämförelseindex (MSCI ACWI NR) steg 6,0 procent (bägge i svenska kronor). Så här långt i år har fonden därmed ökat med 34,4 procent, att jämföra med 28,6 procent hos index. Det framgår av fondens kvartalsrapport, i vilken förvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen meddelar att det tredje…

Läs mer…


Skagen Insight: -0,5% 3kv, handelskrigsretorik och tillväxtoro bromskloss2019-10-14 UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktivistskuggarfonden Skagen Insight backade med 0,5 procent i det tredje kvartalet 2019, samtidigt som fondens jämförelseindex (MSCI World NR) ökade med 6,7 procent (bägge i svenska kronor). Sett endast till september såg det dock bättre ut, då fonden avancerade 4,1 procent, jämfört med 1,8 procent för index. Skagen Insight har därmed stigit med 20,5 procent i år, medan…

Läs mer…


Coeli Absolute European Equity: Snabbare sektorrotation än väntat2019-10-11 UPPDRAGSARTIKEL

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sektorrotationen gick snabbare än förväntat, och med undervikt i cykliskt och bank jämfört med index slutade månaden med en uppgång om 1,4 procent för aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity (andelsklass R SEK), medan jämförelseindex Stoxx 600 samtidigt steg 3,6 procent. Det skriver förvaltaren Mikael Petersson i en kommentar avseende september. Sedan årsskiftet…

Läs mer…


Sharing Alpha: Jupiter European Growth ny bland fonder med högst snittbetyg2019-10-11

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen där professionella fondköpare (fund selectors) från 74 länder betygsätter fonder och även kan bygga upp fiktiva portföljer, har publicerat sin månadsstatistik för juli. Den första listan visar vilka fonder som har högst snittbetyg, hur många användare som har lämnat betyg samt huruvida fondens snittbetyg har rört sig upp, ned, eller är…

Läs mer…


Sharing Alpha: Flera förändringar i hedgefondtoppen2019-10-11

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen där professionella fondköpare (fund selectors) från 74 länder betygsätter fonder och även kan bygga upp fiktiva portföljer, har publicerat sin månadsstatistik för juli. Nedan följer en lista över de hedgefonder med högst snittbetyg på en femgradig skala, hur många användare som har lämnat betyg samt huruvida betyget har rört sig upp, ned eller…

Läs mer…


Sharing Alpha: Flera förändringar bland fonderna med högst betyg i 43 kategorier 2019-10-11

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Sharing Alpha, plattformen där professionella fondköpare (fund selectors) från 74 länder betygsätter fonder och även kan bygga upp fiktiva portföljer, har publicerat sin månadsstatistik för september. Nedan följer en sammanställning över de fonder som har fått högst snittbetyg i en mängd olika fondkategorier. Endast fonder som finns till försäljning i Norden är…

Läs mer…


Catella Fonder: Flaggar ned i BE Group2019-10-10

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Catella Fondförvaltning har minskat sitt aktieinnehav i metallgrossisten BE Group till 3,4 procent av kapitalet och röster, enligt ett flaggningsmeddelande med anledning av att gränsvärdet för antal aktier nu understiger 5 procent. Catella Fondförvaltning har sålt totalt cirka 500.000 aktier den 8 och 9 oktober, visar ägardatatjänsten Holdings. Fondförvaltaren ägde enligt…

Läs mer…