Danske Bank: Behåller övervikt aktier inför rapportsäsong 3 KV

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Italien fortsätter att skapa oro på marknaden och det budgetförslag som presenterades förra veckan kom som en kalldusch. Förslaget, som innehöll ett budgetunderskott på 2,4 procent, skickade upp den italienska tioårsräntan till över 3 procent samt satte press på europeiska aktiemarknader.

Det skriver Danske Bank i sitt veckobrev Danske Bank House View, som dock pekar på att det, Italien till trots, gäller att fokusera på det som spelar störst roll på sikt, nämligen de fundamentala drivkrafterna i ekonomin och bolagens vinsttillväxt. Danske Bank förväntar sig fortsatt god vinsttillväxt samt ökade företagsinvesteringar, när nu årets tredje rapportsäsong drar igång.

I veckobrevet understryks hur viktiga investeringarna (capex) är som drivkraft för ekonomin i det här stadiet av konjunkturcykeln, och här väntar sig banken mer information från bolagen under rapportsäsongen. Danske Bank väntar sig även att bolagen lämnar kommentarer kring vilka effekter handelskriget och den starka dollarn har, något nästan ingen talade om förra kvartalet, enligt veckobrevet.

På makrosidan kommer i veckan viktig amerikansk statistik i form av ISM på måndagen samt “nonfarm payrolls” på fredag. Här resonerar Danske Bank att ifall siffrorna bekräftar styrkan i den amerikanska ekonomin, kommer det leda till uppgångar på de amerikanska börserna samt för dollarn. En brasklapp läggs dock in för att löneutvecklingen kommer bli avgörande för marknaden, och att högre löner än väntat kan ge ränteuppgång och sämre stämning på börsen. Samtidigt väntas lönesiffror i linje med, eller lägre än förväntningarna, vara lugnande för marknaden.

Gällande den kommande rapportsäsongen ser Danske Bank ett par varningssignaler när det kommer till USA. Dels pekar banken på att de uttalanden som fällts till största delen varit negativa, samt att fler nedgraderingar än uppgraderingar av aktier har skett de senaste veckorna från analytikerhåll. Det senare öppnar enligt veckobrevet för spekulation kring huruvida en starkare dollar, ansträngd arbetsmarknad samt handelskrigsrelaterad osäkerhet kommer leda till marginalpress för bolagen.

Danske Bank förväntar sig att rapportsäsongen kommer bjuda på fortsatt god vinsttillväxt, men ser risken att starka rapporter knappt kommer belönas då förväntningarna är högt ställda, samt att eventuella missar från bolagen kommer straffas hårt av marknaden.

Dessa farhågor till trots uppges Danske Bank behålla sin övervikt mot aktier och bankens bild är att en stark rapportsäsong är att vänta.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR