Schroders: Ökar till 4,9% av kapitalet i Billerud Korsnäs

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Schroders har ökat innehavet i förpackningsbolaget Billerud Korsnäs till 4,9 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Vid halvårsskiftet hade Schroders 2,1 procent av Billerud Korsnäs kapital och röster, enligt ägardatatjänsten Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR