Blackrock: Finner tillväxtmarknader attraktiva inför 4 KV

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det fjärde kvartalet har precis inletts, och kapitalförvaltaren Blackrocks chefsstrateg för globala investeringar, Richard Turnill, lägger i en intervju med CNBC ut texten om hur Blackrock ser på detta sista kvartal 2018.

Chefsstrategen talar om en fortsatt ekonomisk osäkerhet, delvis relaterad till handel, samt gradvisa räntehöjningar från FED, som ger åtstramande effekter på den globala ekonomin. Trots detta väljer Blackrock att lyfta fram tillväxtmarknader som ett intressant investeringstema i det fjärde kvartalet, tillsammans med amerikanska aktier samt företagsobligationer inom investment-grade.

Blackrock tror att investerare den kommande tiden kommer sträva efter att ha motståndskraftiga portföljer där man fortfarande tar risk, men där risken väljs selektivt inom de områden man är mest övertygad om kommer ge betalt. Exempel på dessa typer av områden just nu är enligt Richard Turnill företagsobligationer inom investment-grade samt aktier, där han utöver USA pekar på tillväxtmarknader som ett bra positioneringsalternativ, för att dra nytta av den senaste tidens volatilitet.

En av anledningarna till att Blackrock även fortsatt är positiva till aktiemarknaden som helhet och den amerikanska i synnerhet uppges vara den enorma summa kontanter bolagen har, både i sina balansräkningar, men även gällande de som löpande genereras i verksamheterna. Richard Turnill menar att bolagen, och särskilt de amerikanska, varit exceptionellt konsekventa med att skifta ut dessa kontanter till aktieägarna i form av såväl återköp som utdelningar och utdelningstillväxt över tid. De bolag Blackrock talar med indikerar att de planerar att fortsätta köpa tillbaka aktier i stor skala, enligt chefsstrategen, och kapitalförvaltaren förväntar sig nu dock att den återhämtning i företagsinvesteringar (capex) som marknaden hoppats på inte kommer att ta fart så snart som folk hade trott.

Vad gäller tillväxtmarknader framhåller Richard Turnill att det finns stora skillnader dessa emellan, och Blackrock finner asiatiska aktier mest intressanta, där skuldsättningen är mycket lägre relativt andra tillväxtmarknader. Kapitalförvaltaren tror att vi är nära en peak när det kommer till landspecifika risker och att man nu erbjuds att köpa potentiellt riktigt bra vinsttillväxt till attraktiva värderingar på tillväxtmarknaderna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR