Nordea Fonder: Flaggar ned i Dometic

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nordea Fonder har gått under 5 procents ägande i fridluftsunderleverantören Dometic, efter försäljning av 363.078 aktier.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande enligt vilket Nordea Fonder har minskat sitt innehav till 4,97 procent av kapital och röster per den 1 oktober.

Holdings ägardatabas visar att Nordea Fonder hade 5,29 procent i Dometic den 31 augusti och fondbolaget har legat över 5 procent i bolaget sedan december 2017.

På fondnivå hade Alfa samt Swedish Stars per den 31 augusti störst ägande bland Nordeafonderna, med 2,31 respektive 1,40 procent av kapitalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR