Swedbank: Fortsatt övervikt aktier i oktober

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank gör inga allokeringsförändringar i sin senaste investeringsstrategi, vilket innebär undervikt räntor, neutralvikt krediter (företagsobligationer) och övervikt aktier. Inom aktier förblir USA Swedbanks favoritmarknad, men övervikten här minskas något till förmån för tillväxtmarknader, där relationen avkastning kontra risk nu anses attraktiv.

Det framgår av Swedbanks investeringsstrategi för oktober, där man pekar på att den pågående handelsdispyten gått in i en mer intensiv fas, men att detta är något marknaden klarar av att hantera, samtidigt som man förväntar sig en stark rapportsäsong.

Inom företagsobligationer uppges high yield (emittenter med sämre kreditvärdighet) ha fått stöd av ett positivt riskklimat den senaste månaden, med en generell god utveckling för risktillgångar. Samtidigt har högre marknadsräntor påverkat den totala avkastningen inom företagsobligationer negativt, och mest ogynnsam har utvecklingen varit inom investment grade (emittenter med bättre kreditvärdighet), enligt investeringsstrategin.

“Vi vidhåller en försiktig linje inom kreditbenet där vi föredrar krediter med bättre kreditvärdighet. Dessa tenderar att klara en miljö med marknadsturbulens och oro bättre, vilket även ger ett bättre diversifieringsinslag i portföljen”, säger Swedbanks strateg Mattias Isakson.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR