Veoneer: Case, Enter & Lannebo sticker ut med hög exponering

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Veoneeraktien har gått starkt framåt sedan avknoppningen från Autoliv i början av juli och noterar en uppgång på 24,5 procent.

Den schweiziska banken UBS menar dock att aktien har sprungit lite väl fort och sänker i en analys på tisdagen sin rekommendation till sälj (neutral) med riktkursen 44 dollar, motsvarande cirka 395 kronor. Aktien handlas för tillfället till 486 kronor, vilket innebär att UBS ser en nedsida på omkring 23 procent från dagens nivå.

Som skäl till bankens skepsis anges bland annat att Veoneers nuvarande aktiekurs återspeglar en höjning av intäktsprognosen på över 60 procent samt att marknaden redan har diskonterat en möjlig höjning av de finansiella målen för 2020.

Fastän Veoneer har ett flertal utländska fondaktörer i ägarlistans toppskikt, är det hittills skralt bland utländska fonder med betydande ägande sett till procentuell exponering. Här toppar den finländska fonden OP-Pohjoismaat Plus med 2,4 procents viktning, visar data från Morningstar.

Bland svenska aktörer ser det annorlunda ut och 13 fonder har en viktning mot Veoneer överstigande 3 procent. Bland dessa 13 återfinns tre fonder från Case Kapitalförvaltning, tre från Enter Fonder samt tre från Lannebo Fonder. Case All Star är tyngst viktad med 5,7 procent av fondförmögenheten i Veoneer, enligt Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR