• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Sverige: Konjunkturoro dämpar humöret inför rapportsäsong

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Rapportsäsongen smygstartade på onsdagen då Skistar presenterade en lägre förlust samt högre utdelning än väntat. Bolaget förmedlade samtidigt positiva utsikter för dess exploateringsprojekt och aktien hade på eftermiddagen belönats med en uppgång på 9 procent.

I samband med denna rapportsäsong kommer det generellt sett vara än större fokus än vanligt på just utsikterna, enligt aktiefonden Coeli Sveriges förvaltare Mattias Eriksson. Han pekar i en kommentar till Fonder Direkt på att oron för en kännbar konjunkturavmattning är stor, och tror att det ska mycket till för att de cykliska bolagen ska lyckas vända den ganska trista börsutveckling för sektorn som varit hittills i år. Konjunkturoron har snarare ökat än tvärtom de senaste månaderna, vilket ger skäl att vara på sin vakt, tillfogar förvaltaren.

Bland de större verkstadsbolagen har Coeli Sverige innehav i SKF och Volvo, där Mattias Eriksson (framför allt i Volvos fall) anser att förväntningarna är tillräckligt modesta för att motivera ägande i detta läge. Förvaltaren tillägger dock att rapporterna för det tredje kvartalet kan göra att han “tappar hoppet” även för Volvo och SKF, om de inte är tillräckligt bra.

Vad Mattias Eriksson vill se i de aktier fonden tittar på är bolagsspecifika drivkrafter, där vinsten kan öka utan draghjälp av konjunkturen. Som exempel nämner han förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs.

Bolaget är inne i en investeringsfas, och förvaltaren tror att Billerud Korsnäs nu har det värsta bakom sig avseende exempelvis de produktionsproblem som gäckat koncernen. Nu gäller det att undvika vidare produktionsproblem, exekvera på strategin och få utväxling på gjorda investeringar, säger Mattias Eriksson.

I tillägg till detta nämner förvaltaren en “intressant skogstransaktion”. Det gäller ett avtal mellan Billerud Korsnäs och Bergvik Skog, som enligt Mattias Eriksson innebär att Billerud Korsnäs kommer förvärva ett skogsparti till ett förmånligt pris, för att sedan sälja det vidare med en god vinst. Förvaltaren räknar med att dessa köp- och säljtransaktioner är klara senast vid halvårsskiftet 2019 och pekar på bland andra Holmen eller Lundbergs som möjlig köpare av skogen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR