Swedbank Robur: Minskar i Saab, men ökning totalt sett 2018

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur har marginellt minskat sitt innehav i försvarskoncernen Saab, till 5,67 procent av kapitalet och 4,90 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, som avser fondbolagets röstandel i Saab.

Innan denna minskning har Swedbank Robur dock ökat sitt innehav mellan april och september 2018, genom en serie transaktioner som tagit fondbolaget från 4,49 till 5,79 procent av kapitalet. Ökningar som hittills gett utdelning på avkastningen, då Saabaktien stigit närmare 20 procent under samma tidsperiod. Inga transaktioner finns rapporterade för årets tre första månader, vilket innebär att fondbolaget är nettoköpare 2018.

Bland Roburfonderna med ägande i Saab märks Småbolagsfond Sverige och Sverigefond Mega, som enligt Euroclears senaste sammanställning ägde 1,90 respektive 1,08 procent av kapitalet i försvarskoncernen


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR