JP Morgan AM: Flaggar ned i Capio

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren JP Morgan Asset Management har minskat sitt innehav i vårdkoncernen Capio till 4,99 procent av kapital samt röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Data från ägardatatjänsten Holdings visar att JP Morgan AM klev in som ägare i Capio i juli 2018.

Innan den nu registrerade minskningen ägde kapitalförvaltaren 5,08 procent av kapital och röster.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR