• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Fonder: Besökt 15 bolag i Turkiet, köpt KOC Holding

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Till följd av turbulensen i Turkiet på sistone har SKAGEN Fonder besökt landet. Detta för att uppdatera sig på dess turkiska innehav och skapa sig en klarare bild av vilka möjligheter och utmaningar bolagen står inför, samt av hur stora riskerna för spridningseffekter till andra marknader är.

Det framgår av en nyhetsuppdatering från SKAGEN Fonder, där man konstaterar att Turkiets stigande inflation, svaga valuta samt politiska instabilitet blivit en skarp påminnelse om de risker som är förknippade med investeringar i utvecklingsländer, och särskilt i länder med hög utlandsskuld.

“Generellt sett bekräftade resan marknadens oro över hållbarheten i Turkiets tillväxtmodell. Landet har drabbats av ett stort underskott, som har förvärrats av den senaste devalveringen av liran. Det här har också skapat en brant uppförsbacke för turkiska företag. Många har dragit på sig stora skulder i dollar eller euro på grund av lägre räntor. De står nu inför betydande refinansieringsrisker”, säger Fredrik Bjelland från, förvaltare för tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki.

Portföljförvaltarna för fonderna SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Focus och SKAGEN Vekst besökte under resan 15 bolag, och ett som väckt särskilt intresse är investmentbolaget KOC Holding, där SKAGEN Focus nyligen uppges ha använt marknadens svaghet till att investera. Bolaget handlas enligt förvaltaren David Harris till en kraftig substansrabatt, och portföljteamets investeringstes i aktien uppges ha bekräftats under resan: KOC Holding har en solid och undervärderad tillgångsbas samt en kapitalallokering i toppklass. Utöver det har KOC Holdings koncernledning arbetat proaktivt med sina dotterbolag, och förberett dem för att kunna dra nytta av de möjligheter nedgången för med sig, enligt David Harris.

I nyhetsuppdateringen skriver SKAGEN Fonder vidare att Turkiets politiska läge fortfarande är instabilt, men att tecken på minskade spänningar mellan president Erdogan och Donald Trump börjar visa sig. De två ledarna möttes i FN nyligen, och rykten om den amerikanska pastorn Andrew Brunsons eventuella frigivning har fått liran att återhämta sig med 4 procent, uppger SKAGEN Fonder, som resonerar att vidare återhämtning kan vara att vänta.

Fondbolaget menar att den turkiska aktiemarknadens låga värdering innebär att möjligheter oundvikligen kommer att dyka upp, när väl tiden är mogen. Vid augusti månads utgång handlades det turkiska aktieindexet till ett P/E-tal på 5,7, vilket är 50-procents rabatt mot tillväxtmarknader och 63 procents rabatt mot utvecklade marknader, enligt SKAGEN Fonder.

“Under nedgången kommer Turkiet utan tvekan att erbjuda fantastiska investeringsmöjligheter för långsiktiga investerare. Den här resan har gett oss en djupare förståelse av var dessa möjligheter kan uppstå”, säger Fredrik Bjelland.

Gällande Skagenfondernas exponering mot Turkiet hade SKAGEN Kon-Tiki vid augusti månads utgång den största, med 4,1 procent av portföljen fördelat på innehaven Sabanci Holding, Anadolu Grubu och Enka Insaat. SKAGEN Focus hade 1,2 procent av portföljen investerad i Turkiet, via KOC Holding, och SKAGEN Veksts exponering uppgick till 0,5 procent (Enka Insaat och Anadolu Grubu). Fonderna SKAGEN Global och SKAGEN Insight hade ingen exponering.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR