Agora: Bud ger minimal fondpåverkan

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsbolaget Agora (A group of retail assets) mottog på torsdagen ett kontant uppköpserbjudande från Klöverns helägda dotterbolag Dagon Sverige om 30 kronor per A- och B-aktie samt 275 kronor per preferensaktie. Budnivån innebar en premie om 59,6 procent för stamaktierna (A, B), då senaste betalkurs innan offentliggörandet var 18:80 kronor.

Agoras B-aktie stiger 58,5 procent till 29:80 kronor på fredagen, och den modesta skillnaden mellan denna kurs och budkursen indikerar att marknaden bedömer sannolikheten för uppköpets genomförande som stor.

Fondägandet i Agora är dock skralt och budet innebär ingen större jackpot för någon aktör. Länsförsäkringar Fastighetsfond och Alfred Berg Fastighetsfond Norden är de två fonder med innehav, motsvarande 0,24 respektive 0,17 procent av fondernas kapital (innan dagens uppgång), visar data från Morningstar. Inga fonder återfinns i ägarlistan för Agoras A- eller preferensaktie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR