• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: -3,8% i sep, tror på tyska fastigheter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En stigande svensk krona och nedgångar i de indiska bankerna HDFC och RBL påverkade aktiefonden Coeli Global Selektivt negativt i september, samtidigt som innehaven Estee Lauder och Worldpay gav positiva bidrag till portföljen.

Det framgår av en månadskommentar från förvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton.

Fonden noterade en nedgång om 3,8 procent i basvalutan svenska kronor i september, vilket var sämre än dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR EUR), som sjönk 2,2 procent omräknat i svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +7,6 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +12,8 procent.

Fondutveckling sedan starten i november 2014. Fonden har stigit 69,4 procent medan jämförelseindex ökat 58,4 procent. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i november 2014. Fonden har stigit 69,4 procent medan jämförelseindex ökat 58,4 procent. (Källa: Coeli)

Förvaltarna har tidigare i år beskrivit hur de övergett aktier i cykliska bolag, då de gjort bedömningen att den globala fordons- samt (troligen) även byggindustrin har passerat sin topp för denna konjunktur. Duon menar i septemberrapporten att tesen att de cykliska delarna av världsekonomin saktar in nu “bekräftas nästan varje dag”, och pekar på fallande inköpschefsindex och vinstvarningar från industriföretag såsom BMW och General Electric.

Däremot uppges de vinsttrender fonden investerat i vara intakta och förvaltarna ser bland annat att den prisuppgång på tyska fastigheter som varat i 5-6 år kommer fortsätta i många år framöver. Under månaden besöktes ett flertal av Tysklands ledande fastighetsbolag, däribland Deutsche Wohnen och Aroundtown, skriver förvaltarna.

Fonden sålde i september sina aktier i Handelsbanken, en position som uppges ha varit kortsiktig och som togs i samband med att aktien föll under 100 kronor tidigt under sommaren. Bankaktien avyttrades efter en uppgång på knappt 15 procent och in i portföljen kom istället specialfettsbolaget AAK, efter ett “mycket bra möte” med bolagets ekonomichef i Malmö. Detta var förvaltarnas tredje möte med bolaget, som beskrivs som en “global champion” med en given plats i portföljen.

Förvaltarna bedömer att det är full fart i de bolag och vinsttrender de investerat i, om än den globala ekonomin saktar in något. Andreas Brock och Henrik Milton konstaterar att fondens investeringar i tyska fastigheter, globala betalningsbolag och hållbarhet (till exempel Beijer Ref) har genererat god avkastning i år, och bedömer att de underliggande trenderna inom dessa områden är helt intakta eller möjligen accelererande.

“Vi ser nu fram emot en spännande rapportperiod för tredje kvartalet där bolagen får syna sina kort angående kommande kvartals vinstutsikter”, skriver förvaltarduon.

Coeli Global Selektivs fem största innehav per den 31 september 2018. (Källa: Coeli)

Coeli Global Selektivs fem största innehav per den 31 september 2018. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR