Oppenheimer Funds: Över 5% i Hansa Medical, ökat kraftigt i år

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fondförvaltaren Oppenheimer Funds har klivit över 5-procentsspärren avseende kapital och röster i bioteknikbolaget Hansa Medical.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där kapital och röster anges till 5,14 procent.

Fondbolaget har därmed närapå dubblat sitt innehav i Hansa Medical sedan årsskiftet, då kapitalandelen uppgick till 2,89 procent, enligt Holdings. Timingmässigt har Oppenheimer hittills varit rätt ute, då Hansa Medical stigit knappt 38 procent under samma tidsperiod.

Fondbolagets första position i bolaget togs i november 2017 och man är nu näst störst ägare, efter Nexttobe AB. Vid den senaste uppdateringen var Global Opportunities den Oppenheimerfond med störst ägande, motsvarande 2,60 procent av Hansa Medicals aktiekapital.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR