SEB Fonder: Fortsätter öka i Momentum Group

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SEB Fonder flaggar upp i Momentum Group avseende röstandel och äger nu 6,75 procent av kapitalet samt 5,04 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Fondbolaget har varit aggressiva på köpsidan i år, och har kontinuerligt ökat sin ägarandel, från 4,39 procent av kapitalet vid årsskiftet till dagens 6,75 procent.

Det visar data från ägardatatjänsten Holdings, som också pekar på Sverigefond Småbolag, Sverigefond Småbolag Chans/Risk och SEB Micro Cap Fund som de SEB-fonder med störst ägande i Momentum Group. Dessa fonder ägde vid Holdings senaste uppdatering 2,01, 1,96 respektive 1,55 procent av kapitalet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR