• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Frontier Markets: -5,1% i sep, undervikt Kuwait hämmade

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En nedgång överstigande 10 procent i Tanzania Breweries var huvudorsaken till att aktiefonden Coeli Frontier Markets utvecklades negativt i september. Utöver detta påverkades fondutvecklingen relativt jämförelseindex negativt av undervikt i Kuwait, vars aktiemarknad hade en bra månad.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltarna Hans-Henrik Skov och James Bannan, vars fond fokuserar på gränsmarknader.

Fonden noterade en nedgång om 5,1 procent i basvalutan svenska kronor i september, vilket var sämre än dess jämförelseindex (MSCI Frontier Markets NR USD), som sjönk 2,7 procent omräknat i svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -4,7 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar -5,1 procent.

Fondutveckling sedan starten i februari 2014. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i februari 2014. (Källa: Coeli)

Gällande Tanzania Breweries skriver förvaltarna att aktien handlades ned under låga volymer (anses ofta indikera lägre legitimitet för prisrörelsen, jämfört med större handelsvolymer; reds anm), men att de översvämningar som varit i Tanzania haft en effekt på bolagets resultat för det första halvåret 2018. Förvaltarna konstaterar att detta påverkar på kort sikt, men menar att det bör ha mindre betydelse för aktiekursen på längre sikt.

Fondens fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR