• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobliationsfond: +0,28% i sep, Sagax bäst

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond steg 0,28 procent i september, då stabila till måttligt fallande kreditspreadar och en överlag positiv utveckling på företagsobligationsmarknaden bidrog till utvecklingen.

Det skriver fondförvaltaren Gustav Fransson i en månadskommentar. Sedan årsskiftet summerar fondens avkastning därmed till 1,27 procent per den 30 september. Jämförelseindex saknas och detta gäller i fondens basvaluta svenska kronor.

Fondens avkastning sedan start i juni 2014 är 12,28 procent, per den 30 september 2018. (Källa: Coeli)

Fondens avkastning sedan start i juni 2014 är 12,28 procent, per den 30 september 2018. (Källa: Coeli)

Den största bidragsgivaren till fondens avkastning i september var fastighetsbolaget Sagax, efter att bolagets obligationer för första gången erhållit ett officiell investment grade-betyg från kreditvärderingsinstitutet Moody’s. Sagax genomförde dessutom en obligationsemission under månaden vilket sänker den genomsnittliga finansieringskostnaden och förlänger förfalloprofilen, skriver förvaltaren.

Andra bidragsgivare till fondens resultat i september var Samhällsbyggnadsbolaget och Magnolia Bostad. Båda bolagen genomförde emissioner av nya obligationer med fyra års löptid och erbjöd återköp av utestående obligationer. Utöver detta genomförde Samhällsbyggnadsbolaget en större emission av efterställda obligationer, vilket stärker bolagets balansräkning, enligt förvaltaren.

De negativa bidragen till portföljutvecklingen kom främst från flygbolaget Icelandair som fortsatte att handlas svagt efter vinstvarningen i augusti, skriver förvaltaren, som tillägger att det baserat på den nya prognosen finns risk att vissa lånevillkor inte kan mötas upp mot slutet av året. Detta bedöms dock inte som särskilt dramatiskt eftersom bolagets betryggande likviditet och soliditet ger goda möjligheter till att hantera situationen, fortsätter förvaltaren.

Avseende portföljhändelser genomfördes nyinvesteringar i bland annat förlagslån från Nordea Bank och obligationer från vitvarubolaget Dometic Group. Fonden deltog dessutom i ovan nämnda emissioner från Sagax, Samhällsbyggnadsbolaget och Magnolia Bostad. Fonden avyttrade innehavet i Victoria Park och minskade obligationsinnehavet från Klövern, skriver förvaltaren.

Coeli Nordisk Företagsobligationsfonds fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Coeli)

Coeli Nordisk Företagsobligationsfonds fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR