Schroders: Första gången över 5% i Billerud Korsnäs

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Schroders har ökat sitt innehav i förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs till 5,31 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Data från Holdings visar att Schroders vid årsskiftet hade 1,03 procent av kapitalet och sedan dess kontinuerligt ökat sitt innehav. Detta är första gången kapitalförvaltaren äger över 5 procent i Billerud Korsnäs och man noteras nu på en femteplats i ägarlistan, efter Frapag Beteiligungsholding AG, AMF Försäkring & Fonder, Swedbank Robur Fonder och Fjärde AP-fonden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR