Tuffare regler kan vänta brittiska fastighetsfonder -FT

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den brittiska finansinspektionen, FCA, föreslår ett åtgärdspaket som ska skydda fondsparare från att hamna i kläm i oroliga tider. Mer specifikt handlar det om att säkerställa att fondsparare som vill kunna sälja sina andelar i fonder med illikvida tillgångar, såsom fastigheter, kan göra just det när det blåser upp till storm på de finansiella marknaderna.

Det skriver Financial Times.

Bakgrunden till de föreslagna åtgärderna är den situation som uppstod för fastighetsfonder efter brexit-omröstningen 2016, då osäkerhet på den brittiska fastighetsmarknaden ledde till att fonder med omkring 15 miljarder pund i sammanlagt förvaltat kapital stängde sin handel. Fonderna kunde helt enkelt inte sälja de underliggande fastigheterna tillräckligt snabbt, för att möta det stora uttagstryck som oron på marknaden medförde.

För att undvika en liknande utveckling igen vill FCA nu att fonder ska tvingas ta fram handlingsplaner för hur de ska agera vid oförutsedda händelser och påföljande oro i marknaden. Bland övriga åtgärder nämner Financial Times att en fastighetsfond ska handelsstoppas om en oberoende värderare uttrycker osäkerhet kring värderingen av exempelvis en kommersiell fastighet, i det fall den utgör en stor andel av fondens tillgångar. Fonderna kan även tvingas till mer transparens angående likviditetsrisker och vilka verktyg fondförvaltarna har att tillgå, samt behöva anställa personer för att överse fondernas “likviditetshanteringsprocess” (liquidity management process).

“Såväl som att bättre skydda kunderna, borde dessa förändringar hjälpa till att skydda och förbättra det brittiska finansiella systemets integritet. Förändringarna kommer öka investerarnas förståelse av, och förtroende för, hur fonder som innehar illikvida tillgångar förvaltas”, säger Christopher Woolard, FCA:s chef för strategi och konkurrens, till FT.

Slutgiltiga regler och vägledning väntas publiceras 2019, efter att en konsultation avslutats den 31 januari, enligt Financial Times.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR