• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Sverige: Ser potential i revanscherande eftersläntrare

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Flera av aktiefonden Coeli Sveriges innehav som presterade svagt under sommaren vände upp i september. Atea och Billerud Korsnäs steg bägge 6,3 procent, medan Hoist och Husqvarna ökade cirka 4 procent vardera.

Förvaltaren Mattias Eriksson skriver i en månadskommentar att fonden ser fortsatt stor potential i dessa aktier, samtidigt som han konstaterar att H&M agerade indexraket i september, med en uppgång på 33,3 procent. Coeli har emellertid svårt att se vad som lockar i klädjätten, och pekar på att försäljningen i jämförbara butiker behöver öka samt rörelsemarginalen förbättras, för att man ska kunna tala om en riktig vändning.

Fonden noterade en nedgång om 0,8 procent i september, vilket var något sämre än dess jämförelseindex (SIX Portfolio Return Index), som steg 0,1 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +4,5 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +11,3 procent.

Fondutveckling sedan starten i november 2014. (Källa: Coeli)

Fondutveckling sedan starten i november 2014. (Källa: Coeli)

Teknikbolaget Cinnober var Sverigefondens bäst presterande innehav i september, och steg 24,8 procent till 80-kronorsnivån där aktien sedan dess parkerat sig. Detta efter att Nasdaq lagt ett bud om 75 kronor aktien som Cinnobers styrelse sedan rekommenderat, men som avvisats av tre privatpersoner med drygt 11 procent av aktierna. Coeli är inne på de senares linje, då man anser 75 kronor vara en för låg nivå för “den oslipade diamant som vi anser att Cinnober är”. Med det sagt ser man Nasdaq som en lämplig köpare.

Danske Bank och Kungsleden tyngde Coeli Sveriges utveckling under månaden, och vad gäller Danske Bank skriver förvaltaren att dess publicerade utredning kring penningtvättshärvan i Estland ledde till fler frågor än klargöranden, om än publiceringen var efterlängtad. Mattias Eriksson påtalar att en kraftig amerikansk sanktion nu är inprisad i Danske Banks aktiekurs, men att det är högst osäkert vad beloppet blir samt när sanktionen sker.

“Det är även osäkert hur mycket den välmående delen av banken påverkas. Tyvärr är det väldigt svårt att ha en bestämd uppfattning om när vi får mer klarhet i fallet och till dess kommer osäkerheten att tynga aktien”, skriver förvaltaren.

Gällande Kungsleden är Coeli fortsatt positiva och bedömer att förutsättningarna framöver är gynnsamma. Förvaltaren skriver att uppgången i svenska räntor under september påverkade fastighetssektorn negativt, men att denna faktor inte ska överdrivas förutsatt att Kungsleden kan höja hyrorna.

Under månaden fick fordonsunderleverantören Autoliv göra comeback i Coeli Sveriges portfölj, och som huvudskäl anges att “värderingen helt enkelt är för lockande”. Mattias Eriksson menar att Autoliv är en världens starkaste underleverantörer till bilindustrin, och att försäljningen de kommande åren i praktiken till stor del är säkrad, då bolaget tagit massiva marknadsandelar de senaste åren. Coeli bedömer att Autoliv kommer ha en årlig vinsttillväxt om 10-15 procent de kommande tre åren, vilket innebär ett P/E-tal på under 10 för nästa års förväntade vinst. Detta är för lågt, anser Mattias Eriksson, som dock tillstår att “sentimentet är oerhört svagt för den europeiska fordonssektorn”. Denna svaghet till trots ser Coeli Autolivs förutsättningar som unika, tack vare en kraftigt ökad marknadsandel, enligt förvaltaren.

Coeli Sveriges fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Coeli)

Coeli Sveriges fem största innehav per den 30 september 2018. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR