CTT: Plus Mikrobolag Sv Ind störst exponering, sedan Ny Teknik

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fuktkontrollsystemtillverkaren CTT Systems aktie rasar på onsdagen efter att Boeing bestämt sig för att inte använda bolagets system Zonal Drying i flygplansmodellen 787. Aktien var som mest ned drygt 39 procent under dagen och har i skrivande stund på eftermiddagen tappat 33 procent.

Indexfonden Plus Mikrobolag Sverige Index är den enskilda fond med tyngst viktning mot CTT, där data från Morningstar visar på en exponering om 2,95 procent per den 30 september.

Det är tunt avseende Sverigebaserade fonder med betydande exponering mot bolaget. Näst efter Plus Mikrobolag på listan återfinns Swedbank Robur Ny Teknik med en viktning om 0,86 procent. Fonden, som seglat upp som en småspararfavorit de senaste åren, har (utöver CTT) åkt på ett antal tunga smällar de senaste veckorna då innehav såsom Novo Nordisk, Ambu, Sobi och Boule Diagnostics med flera av olika anledningar fallit kraftigt i värde. Fonden i sig har tappat 12 procent sedan dess toppnotering den 29 augusti. Swedbank Robur Ny Teknik är dock alltjämt upp 18,2 procent sedan årsskiftet, och avkastningen för de fem senaste åren ligger på drygt 310 procent.

I övrigt märks AMF Aktiefond Småbolag i CTT Systems ägarlista, med en exponering om 0,77 procent. Inga övriga svenska fonder har ett ägande överstigande 0,1 procent av kapitalet, enligt Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR