Nettoutflöde om 3 mdr kr i Sverige under september

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Avvaktande handel präglade den svenska fondmarknaden i september, då nettouttag skedde från aktiefonder, långa räntefonder och hedgefonder, samtidigt som korta räntefonder och blandfonder uppvisade nettoinsättningar.

Det framgår av branschorganisationen Fondbolagens förenings månatliga statistik över fondsparandet i Sverige.

Totalt sett minskade fondförmögenheten något i september, och noterade vid månadens utgång 4.405 miljarder kronor. Aktiefonder representerade 2.619 miljarder, eller 59 procent, av den samlade fondförmögenheten.

“Efter en positiv börsutveckling under sommaren vände aktiemarknaden ned under inledningen av september, vilket också avspeglade sig i fondsparandet. Fondspararna sålde framförallt branschfonder och fonder som placerar på de asiatiska marknaderna medan man nettoköpte Sverigefonder”, säger Fondbolagens förenings sparekonom Gustav Sjöholm.

Nettosparandets utveckling på den svenska fondmarknaden i september samt januari-september 2018. Utflödet från aktiefonder stod för merparten av det totala nettoutflödet i september. (Källa: Fondbolagens förening)

Nettosparandets utveckling på den svenska fondmarknaden i september samt januari-september 2018. Utflödet från aktiefonder stod för merparten av det totala nettoutflödet i september. (Källa: Fondbolagens förening)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR