• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: -1,0% i sep, något bättre än index

STOCKHOLM (Fonder Direkt) September dominerades av en bekräftad åtstramning av den amerikanska penningpolitiken, införande av tullar mellan USA och Kina samt offentliggörande av den italienska budgeten för 2019. De europeiska aktieindexen handlades i ett snävt intervall: Euro Stoxx 50 NR stängde månaden på +0,3 procent, DJ Stoxx 50 NR +0,9 samt MSCI Europe Smid Cap NR -1,2 procent.

Det skriver aktiefonden ODDO BHF Avenir Europes förvaltare Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard, i en månadsrapport. Fonden fokuserar på små- och medelstora bolag i Europa.

ODDO BHF Avenir Europe noterade en nedgång om 1,0 procent i september, vilket var aningen bättre än dess jämförelseindex (MSCI Europe SMID NR EUR), som sjönk 1,2 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +4,2 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +1,8 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var ODDO BHF Avenir Europes utveckling -3,8 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 9,4 procent.

Fondens utveckling de senaste tio åren, indexerat till 100 per den 30 september 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Fondens utveckling de senaste tio åren, indexerat till 100 per den 30 september 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarna pekar i månadsrapporten på att de tullar Kina hittills aviserat för amerikanska varor är moderata och egentligen “ingenting” jämfört med kinesiska bolags strategiska intention att frigöra sig från amerikanska nyckelprodukter, och dra fördel av vad de benämner som den kinesiska konsumentens patriotism. Den eskalerande handelssituationen adderar till den kinesiska regeringens utmaningar, där man nyligen introducerat en policy för att städa upp hur ekonomin finansieras, skriver förvaltarteamet.

ODDO BHF Avenir Europes tio största innehav per den 30 september. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Avenir Europes tio största innehav per den 30 september. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Sett till fondens geografiska exponering toppar Frankrike med 30,8 procent, följt av Storbritannien (13,6), Tyskland (13,4), Schweiz (8,3) och Danmark (7,3). Jämfört med index har portföljen en övervikt mot hälsovård och industri, medan sektorerna bank & försäkring, konsumenttjänster samt råvaror är underviktade.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR