• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Insight: -1,5% i sep, omfamnar Thyssen Krupps uppdelning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Framsteg inom portföljbolagens förändringsarbete till trots, fortsatte aktivistskuggarfonden SKAGEN Insight uppleva motvind under det tredje kvartalet. Orsakerna till detta inkluderar att investerare undviker aktivistsituationer i tider av förhöjd osäkerhet på marknaden, där handelsspänningarna mellan USA och Kina samt Italiens politiska utveckling utgör exempel på det senare.

Det skriver fondförvaltaren Tomas Johansson i en kvartalskommentar, där han konstaterar att SKAGEN Insights portfölj, som ett resultat av det rådande investerarsentimentet, nu är ännu mer undervärderad än vid årets början. De fundamentala trenderna är fortsatt positiva, men de priser till vilka fonden nu har möjlighet att köpa in sig i dessa aktivistsituationer har kommit ned betydligt, enligt förvaltaren.

Sett till september noterade fonden en nedgång om 1,5 procent i basvalutan norska kronor, vilket var bättre än dess jämförelseindex (MSCI World NR USD), som sjönk 2,1 procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -7,6 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +5,0 procent. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -1,5 procent i september och sedan årsskiftet noteras en uppgång om 0,8 procent.

SKAGEN Insights bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det tredje kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Insights bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det tredje kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Tomas Johansson menar att den senaste tidens stress i marknaden har ökat incitamenten för omgående bolagstransformering, pådrivet av aktivister, och han nämner uppdelningen av verkstadsbolaget Thyssen Krupp som ett konkret exempel. Förvaltaren skriver att marknaden hade bedömt sannolikheten för denna uppdelning som låg, vilket uppgången om 17 procent vid offentliggörandet vittnar om. Fonden hade här haft ett motvalls synsätt och hade bolaget som sitt största innehav, då man ansåg att stjärnorna stod rätt för en förenkling av detta industrikonglomerat i närtid.

“Situationen är ett typexempel på att känslan av brådska och öppenhet för förändring ökar när aktiepriset går ned”, skriver Tomas Johansson, som menar att Thyssen Krupps omstöpning är så banbrytande att det helt förändrar hur investerare ser på bolaget. Förvaltaren skriver att många av de som hade gett upp hoppet nu kommer tillbaka och ser situationen med fräscha ögon samt att portföljteamet är säkra på att många nu kommer inse hur kraftigt undervärderat bolaget är. SKAGEN Insight uppges ännu inte ha sålt några aktier i Thyssen Krupp, då man bedömer att aktien har möjlighet att dubblas från dagens nivå.

Armstrong Flooring och Teikoku Sen-I var fondens bästa bidragsgivare i det tredje kvartalet. Armstrong uppges ha överraskat marknaden med en stark rapport för det andra kvartalet, och SKAGEN Insight hade ökat sin position inför detta, vilket man belönades för. Fonden har skalat ned sin position då aktien nu är närmare SKAGENs riktkurs, enligt förvaltaren.

Teikoku Sen-I är en japansk leverantör av utrustning för katastrofförebyggande syften. Bolaget gynnades av en jordbävning som slog till mot Osakaregionen i juni samt av kraftiga regn i västra Japan, enligt förvaltaren, som menar att detta illustrerar bolagets starka position vid förberedelserna av de olympiska spelen i Tokyo 2020.

Teikoku presenterade en omsättningstillväxt på 126 procent i det andra kvartalet och har sett sin aktiekurs stiga nära 70 procent från bottennivån i mars, skriver Tomas Johansson, som dock ändå anser aktien vara undervärderad på grund av bolagets överkapitaliserade balansräkning. Förvaltaren påpekar att investerare innan aktiens uppgång inte betalade någonting för Teikokus affär, då värdet av bolagets finansiella tillgångar översteg börsvärdet. Portföljteamet tror att situationen i Teikoku har potential att bli ett kommande textboksexempel på framgångsrik aktivistinvestering i Japan. SKAGEN Insight uppges ha behållit hela sitt innehav i bolaget, som är fondens näst största position.

Diebold Nixdorf och General Electric var fondens sämsta bidragsgivare under det tredje kvartalet. Diebold Nixdorfs uppges ha hamnat i kläm av hedgefonder, som positionerat sig för att bolagets kassa skulle ta slut. Likviditetssituationen är emellertid löst med ny lånefinansiering på plats, enligt Tomas Johansson, som anser den nya finansieringslösningen vara fördelaktig för aktieägarna. Bolaget har med kapitalinjektionen lyckats köpa ut några minoritetsägare till ett bra pris, och ledningen har nu tid att fokusera på en vändning i affärerna istället för att oroa sig för spekulativa hedgefonder, enligt förvaltaren. Dock har aktiekursen inte återhämtat sig ännu, tillägger han.

Värderingsmässigt uppges SKAGEN Insights portfölj handlas till en kraftig rabatt mot den bredare marknaden, sett till normaliserade vinster (P/E 8,7 mot 13,6). Portföljteamet ser detta som ett bra recept för långsiktig överavkastning, särskilt då aktieägaraktivism nu accelererar på global basis, skriver Tomas Johansson, som anser att detta är spännande tider för fonden.

Fondens tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR