Franklin Templeton: Under 5% i Tethys Oil

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Franklin Templeton har minskat sitt ägande i oljebolaget Tethys Oil till 4,95 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Data från Holdings visar att kapitalförvaltarens innehav i aktien hållit sig stabilt omkring 5 procent sedan i december 2016. Den nu registrerade minskningen skedde från nivån 5,02 procent av kapitalet och rösterna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR