JP Morgan AM: Över 5% i Capio

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren JP Morgan Asset Management har ökat sitt innehav i den uppköpsaktuella vårdkoncernen Capio till 5,15 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, där transaktionsdatum anges till den 10 oktober.

Data från Holdings visar att Europe Dynamic Small-Cap, Europe Small Cap Fund, Europe Smaller Coms Fund och European Smaller Comp är de JP Morgan-fonder med innehav i Capio. Verifieringsdatum för innehaven är den 31 augusti för de tre förstnämnda och 31 juli för den sistnämnda.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR