• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: -1,0% i sep, fortsatt defensiv syn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det tredje kvartalet innebar volatilitet på den globala obligationsmarknaden, då en stark dollar och ett stigande oljepris satte press på tillväxtmarknader. Räntefonden Jupiter Dynamic Bond tappade 1,1 procent i euro under perioden, där högre räntor för amerikanska statspapper och australiska statsobligationer i september var huvudorsaken till underavkastningen gentemot index, som steg 0,2 procent.

Det skriver fondförvaltaren Ariel Bezalel i en kvartalskommentar.

Sett till september noterade fonden en nedgång om 1,0 procent, vilket var sämre än dess jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged), som steg 0,1 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -3,7 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar -2,3 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var Jupiter Dynamic Bonds utveckling -3,8 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 1,2 procent.

Fondavkastning de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Fondavkastning de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Vad som utöver det ovan beskrivna ledde till nedgångar för Jupiter Dynamic Bond i det tredje kvartalet var enligt förvaltaren portföljens CDS-skydd mot high yield i USA och Europa.

Fondens exponering mot statspapper på tillväxtmarknader presterade väl, inklusive portföljens selektiva allokering i Argentina, enligt förvaltaren. Fondens cypriotiska statsobligationer uppges även de ha utvecklats väl, efter att S&P uppgraderat landet till investment grade. Vidare undveks den stora volatiliteten på tillväxtmarknader i augusti, då exponeringen reducerats tidigare under året, enligt Ariel Bezalel.

Under kvartalet köpte fonden in sig i nyemitterade hybridobligationer från Vodafone och ökade exponeringen mot amerikansk olja & gas något, för att dra nytta av det stigande oljepriset, skriver förvaltaren.

Ariel Bezalel konstaterar att fondens defensiva hållning slog mot avkastningen under det tredje kvartalet, men skriver att portföljteamet fortsatt anser att ett konservativt förhållningssätt är den mest förnuftiga strategin, i en marknad som är känslig för oförutsedda chocker. Fondteamet uppges tro att en balans mellan medel- till långdaterade amerikanska och australiska statspapper, samt selektiva urval av företagskrediter och tillväxtmarknader, är det vettigaste sättet att vara investerad på i dagens miljö.

Vid en framåtblick slår Ariel Bezalel fast att likviditeten på de globala marknaderna fortsätter att ebba ut, i takt med att centralbankerna drar tillbaka sina stimulanser. Effekterna av detta har hittills setts på tillväxtmarknader, och fondteamet tror att det bara är en tidsfråga innan utvecklade marknader också påverkas, om än det redan skett i många delar av Europa.

Jupiter Dynamic Bond ser många envisa, återkommande och orelaterade makrorisker, som indikerar högre osäkerhet och volatilitet framöver. Som exempel nämns försämrad sydkoreansk exportdata, svaghet i Kina, att kredittillväxten i USA som andel av BNP börjat rulla över, Italien, Turkiet, Argentina, husmarknaden i USA och Australien, branta fall i Bitcoin och olika områden av ETF-marknaderna.

Ariel Bezalel skriver att portföljteamet är medvetet om att fondens defensiva investeringsbeslut från tid till annan innebär en reducerad avkastningspotential. Förvaltningen uppges dock förbli dedikerad till att balansera uppsidepotential, med behovet att begränsa risken på nedsidan.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR