• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Génération: -1,3% i sep, skalat ned i Schaeffler

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det europeiska aktieindexet MSCI EMU NR noterade -0,28 procent i september, och på sektornivå var avkastningsskillnaderna stora. Råvarusektorn steg 4,6 procent till följd av bland annat högre oljepriser, medan fastigheter och teknik backade 3,3 respektive 3 procent, där högre räntor pressade fastigheter och en inbromsning inom halvledare satte tryck på teknikaktier.

Det framgår av en månadsrapport från fonden ODDO BHF Génération, som investerar i aktier inom eurozonen av alla storlekar. Fonden förvaltas av Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodriguez och Francois-Régis Breuil.

ODDO BHF Génération noterade en nedgång om 1,3 procent i september, vilket var sämre än dess jämförelseindex (MSCI EMU NR EUR), som sjönk 0,3 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -1,7 procent per den 30 september, medan jämförelseindex är oförändrat (+0,02 procent). Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var ODDO BHF Générations utveckling -4,1 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 3,3 procent.

Tioårsgraf över fondens utveckling, indexerat till 100. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Tioårsgraf över fondens utveckling, indexerat till 100. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Bolag           Sektor        Land     
Carel           Kapitalvaror     Italien    
Volkswagen         Fordon        Tyskland   
SPIE            Tjänster       Frankrike   
Pirelli          Fordon        Italien    
ArcelorMittal       Stål         Luxemburg   
SAP            Mjukvara       Tyskland   
Ericsson          Teknologi       Sverige 

I motsatt riktning gick följande aktier, som påverkade avkastningen negativt:

Bolag           Sektor        Land     
Zalando          Sällanköpsvaror    Tyskland   
Danske Bank        Bank & försäkring   Danmark    
Sopra           Informationsteknik  Frankrike   
Publicis          Annonser       Frankrike   
Richemont         Lyxvaror       Schweiz    
Ipsen           Hälsovård       Frankrike   
Continental        Fordon        Tyskland   
Moncler          Lyxvaror       Italien    
Fresenius Medical Care   Hälsovård       Tyskland 

Bilden nedan visar ODDO BHF Générations tio största innehav per den 30 september 2018. Sett till hela portföljen är man (gentemot jämförelseindex) överviktad inom sällanköpsvaror, hälsovård och informationsteknik. Samtidigt är fonden underviktad bank & försäkring, dagligvaror och energi.

Källa: ODDO BHF AM SAS

Källa: ODDO BHF AM SAS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR