• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Focus: -0,3% i sep, anser portföljen vara undervärderad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden SKAGEN Focus levererade absolut sett en solid avkastning i det tredje kvartalet, särskilt drivet av de japanska innehaven. Den amerikanska aktiemarknadens styrka relativt resten av världen har lett till en ganska extrem divergens sedan årsskiftet, både vad gäller värderingar och aktieutveckling. Detta skapar stora möjligheter för en motvalls och prisdriven investerare.

Det skriver portföljförvaltarna Jonas Edholm och David Harris i en kvartalskommentar.

Sett till september noterade fonden en nedgång om 0,3 procent i basvalutan norska kronor, vilket var bättre än dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD), som sjönk 2,2 procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -0,5 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +3,4 procent. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -0,4 procent i september och sedan årsskiftet noteras en uppgång om 8,6 procent.

Skagen Focus bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen under det tredje kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Det japanska IT-konglomeratet Softbank var fondens bästa innehav i det tredje kvartalet, med en uppgång överstigande 40 procent. Förvaltarna skriver att marknaden gradvis stänger värderingsgapet mot bolagets tillgångsbas, där en lång rad listade och olistade IT-bolag världen över ingår. Även det japanska finanskonglomeratet SBI Holdings bidrog starkt till kvartalets avkastning, då marknaden inväntar börsnoteringen av SBI Insurance, skriver portföljteamet, som menar att SBI Holdings börjat tilldelas en alltmer realistisk värdering av börsen.

Vidare gav det relativt nya flygbolagsinnehavet Hawaiian Holdings ett bra avtryck, då bolaget rapporterade en vinst över förväntan samt gynnades av att konkurrenten Southwest Airlines entré på bolagets rutter försenades, enligt förvaltarna. Fondens ökade position i tyska Metro uppges även ha stigit betydligt sedan bottennoteringen i somras.

Bland de svagaste innehaven under kvartalet nämns sydafrikanska Gold Fields, som aviserade en omstrukturering av bolagets enda sydafrikanska tillgång, South Deep.

Utöver det tappade Telecom Italias, som uppges ha påverkats negativt av Italiens politiska turbulens och den fortsatta striden mellan bolagets två största ägare.

Sett till portföljförändringar i det tredje kvartalet gav det turkiska tumultet, med stora valutasvängningar, möjligheten att öka innehavet i investmentbolaget KOC Holding, skriver fondteamet. Förvaltarna anser att bolagets kapitalallokering håller absolut toppklass, och skriver att aktien handlas till en kraftig substansrabatt, och till en nivå som inte setts sedan finanskrisen 2008-2009. Jonas Edholm och David Harris menar att valutarisken har fått en allt för stor negativ påverkan på aktiepriset, då en stor del av bolagets portfölj de facto gynnas av en svag turkisk valuta.

SKAGEN Focus uppges vidare ha använt en obefogad svaghet inom råvarusektorn till att öka innehavet i kopparprospekteringsbolaget Ivanhoe Mining, som anses vara gravt undervärderat.

I övrigt har fonden etablerat två nya positioner, i det österrikiska integrerade olje & gas-bolaget OMV samt i den USA-listade kycklingproducenten Pilgrim’s Pride. Det förstnämnda bolagets aktie uppges ha tappat kraftigt, trots en fördelaktig fundamental miljö. Oro relaterad till spänningar mellan USA och Ryssland och möjliga sanktioner ligger bakom aktiefallet, men tillgångsbasen i Ryssland utgör mindre än 5 procent av bolaget och dessa missriktade bekymmer har skapat en intressant investeringsmöjlighet, enligt förvaltarna.

Pilgrim’s Prides aktiepris har kommit ned till nivåer förvaltarna finner attraktiva, bland annat på grund av oro för hållbarheten i bolagets rörelsemarginaler. Till dagens värdering, med en substantiell avkastning på det fria kassaflödet och en mycket låg multipel på en redan cykliskt justerad vinstförmåga, uppger förvaltarna att aktien är kraftigt undervärderad.

Vid det tredje kvartalets utgång bestod SKAGEN Focus portfölj av 34 aktier, och över hälften av kapitalet var investerat i små- och medelstora bolag, skriver portföljteamet. Fondens tio största positioner utgör för tillfället 42 procent av fondförmögenheten, och förvaltarna anser att dessa innehav är substantiellt undervärderade, med potentialen att uppvärderas till SKAGENs riktkurser inom två till tre år.

SKAGEN Focus tio största innehav per den 30 september. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Focus tio största innehav per den 30 september. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR