• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: -3,0% i sep, fem nya bolag in i portföljen 3 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Global investerade i fem nya bolag och avyttrade sju innehav mellan juni-september 2018, som blev ett aktivt kvartal. Utvecklade marknader överträffade tillväxtmarknader och det breda USA-indexet S&P 500 steg över 7 procent, vilket gör kvartalet till det bästa på fem år. Det skriver fondens förvaltare Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen i en kvartalsrapport.

Sett till september noterade fonden en nedgång om 3,0 procent i basvalutan norska kronor, vilket var något sämre än dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD), som sjönk 2,2 procent omräknat i norska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +3,1 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +3,4 procent. Mätt i svenska kronor var fondens utveckling -3,0 procent i september och sedan årsskiftet noteras en uppgång om 12,5 procent.

Fondens bästa och sämsta innehav under det tredje kvartalet. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa och sämsta innehav under det tredje kvartalet. (Källa: SKAGEN Fonder)

Rapporten lyfter fram Microsoft, Veoneer och DSV som fondens starkaste bidragsgivare under det tredje kvartalet. Enligt portföljteamets analys fortsätter teknikjätten Microsoft att dra nytta av molnexpansionen och handlas ännu till en tvåsiffrig rabatt mot dess fundamentala värde.

Teknikbolaget Veoneer, som nyligen knoppades av från Autoliv, gynnades enligt rapporten av spin-off-transaktionen då detta bidrog till att frigöra dolt värde, och den danska speditören DSV rusade på en stark rapport för det andra kvartalet. Dock anser förvaltarna att aktien fortfarande är signifikant undervärderad.

Fondens tre sämsta avkastningsbidrag var enligt förvaltarna Autoliv, Capgemini och Tyson Foods. Autoliv sänkte prognoserna i sin andra kvartalsrapport efter svagheter i slutmarknaden, skriver förvaltarna. Den franska tekniktjänsteleverantören Capgemini backade efter att rapporten för det andra kvartalet signalerat en avmattning under årets andra halva, men förvaltarteamet anser att bolagets prognoser är något konservativa och tror att aktiekursen kommer att återhämta sig relativt snart. Vidare konstateras att Tyson Foods oväntat ersatte sin vd och drabbades av negativt sentiment orsakat av tullar. Förvaltarna skriver att man använt den tillfälliga svagheten till att köpa fler aktier.

I det tredje kvartalet gjordes nyinvesteringar i Accenture, Home Depot, JP Morgan, Nasdaq och Old Dominion Freight Line. Det amerikanska tjänsteföretaget Accenture har enligt förvaltarna uppvisat en “unik förmåga att skickligt navigera i det föränderliga digitala landskapet”. De skriver vidare: “Vår forskning tyder på att det digitala skiftet kommer att förbli en strukturell drivkraft i många fler år och Accenture med sin solida balansräkning och starka kassaflödesproduktion är väl positionerat för att utnyttja denna globala möjlighet”.

Beträffande den nya position i amerikanska Home Depot skriver förvaltarna: “Medan konkurrensen från Amazon och andra onlineaktörer är formidabel, så indikerar vår due diligence att Home Depot har förstått vikten av att ge kunderna en sömlös och integrerad shoppingupplevelse genom alla kanaler i den framväxande digitala världen”.

Förvaltarna konstaterar vidare att fonden anslutit sig till ägarbasen i den multinationella investmentbanken JP Morgan: “Bankens robusta strategi att kraftigt återinvestera i verksamheten med ett tydligt fokus på teknik, för att förbättra sin långsiktiga organiska vinstförmåga, ger en attraktiv position som vi förutser kommer bära frukt under de närmaste åren”, skriver förvaltarna.

Fonden initierade även en position i det amerikanska börs- och teknologiföretaget Nasdaq. “Efter en övergångsperiod erhåller företaget nu majoriteten av sina intäkter från återkommande inkomstkällor, en attraktiv egenskap som vi fortfarande tycker är undervärderad. Dessutom avsätter Nasdaq betydande medel för att utveckla sin marknadsteknikavdelning och vi förutspår att denna plattform kommer kunna ge massiva stordriftsfördelar över tid”, skriver förvaltarna.

Avslutningsvis lades det amerikanska familjekontrollerade frakt- och logistikbolaget Old Dominion Freight Line till i portföljen. “Bolaget har förbättrat sin inhemska marknadsposition från nummer sju till tre under de senaste åtta åren genom en förstklassig operationell leverans. Företaget kontrollerar fortfarande mindre än 10 procent av marknaden i USA och över en flerårig horisont ser vi god tillväxtpotential och framsteg för en undervärderad aktiekurs”, skriver förvaltarna.

Fonden avyttrade sju positioner under kvartalet. Två av dessa var de långvariga innehaven Autoliv/Veoneer (position tagen 2012) och storbanken Citibank (2010), där förvaltarna i båda fallen anser att investeringscaset till stor del spelat ut, varför man lämnat positionerna.

Även andelarna i tyska kemi- och konsumentvarubolaget Henkel såldes, på grund av ledningens påtagligt bristande angelägenhet att ta itu med de underpresterande segmenten inom annat än lim.

Det kinesiska teknikbolaget Baidu fick lämna portföljen för att finansiera andra möjligheter skriver förvaltarna, som även uppger att man sålt Sangri-La, Golar LNG och CK Asset Holding under det gångna kvartalet.

Förvaltarteamet fortsätter att se relativt sunda fundamenta i de flesta regioner i världen. De skriver att den ekonomiska återhämtningen pågår, och noterar att företagen är försiktigt optimistiska kring utsikterna. Dock menar förvaltarna att handelskrigets retorik är ett påtagligt hot mot den globala tillväxten som förtjänar en nära bevakning.

SKAGEN Global uppges fortsätta tillämpa sitt investeringsmandat att försöka hitta undervärderade företag med robusta finanser, starka konkurrenspositioner och ledningsgrupper som är förnuftiga kapitalallokerare. Portföljen är fortsatt attraktivt värderad, skriver förvaltarna.

Fondens tio största innehav per den 30 september. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tio största innehav per den 30 september. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR