• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Active Small Cap: -4,4% i sep, tror på Trigano

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska småbolag hade en tuff september månad, då MSCI Europe Smid Cap NR sjönk 1,2 procent. Månaden dominerades av makrofaktorer såsom åtstramande penningpolitik i USA, införandet av tullar mellan USA och Kina samt offentliggörandet av Italiens budget för 2019.

Det framgår av en månadsrapport för aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap, en europeisk småbolagsfond som föredrar bolag med undervärderade tillväxtprofiler, där relationen mellan risk och avkastning är attraktiv. Fonden förvaltas av Guillaume Chieusse, Yannig Pariset och Maxime Prodhomme.

Fonden noterade en nedgång om 4,4 procent i september, vilket var sämre än dess jämförelseindex (MSCI Europe Small Cap Hedged Euro NR), som sjönk 2,4 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -6,8 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +0,7 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var ODDO BHF Active Small Caps utveckling -7,1 procent i september och sedan årsskiftet har fonden sjunkit 2,0 procent.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska småbolag hade en tuff september månad, då MSCI Europe Smid Cap NR sjönk 1,2 procent. Månaden dominerades av makrofaktorer såsom åtstramande penningpolitik i USA, införandet av tullar mellan USA och Kina samt offentliggörandet av Italiens budget för 2019.Det framgår av en månadsrapport för aktiefonden ODDO BHF Active Small Cap, en europeisk småbolagsfond som föredrar bolag med undervärderade tillväxtprofiler, där relationen mellan risk och avkastning är attraktiv. Fonden förvaltas av Guillaume Chieusse, Yannig Pariset och Maxime Prodhomme.Fonden noterade en nedgång om 4,4 procent i september, vilket var sämre än dess jämförelseindex (MSCI Europe Small Cap Hedged Euro NR), som sjönk 2,4 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -6,8 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +0,7 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var ODDO BHF Active Small Caps utveckling -7,1 procent i september och sedan årsskiftet har fonden sjunkit 2,0 procent.

Bland de aktier som utgör mer än 1 procent av portföljen, steg följande minst 5 procent i september:

Knowit           IT-konsult      Sverige    
Robertet          Verkstad       Frankrike   
Virbac           Hälsovård       Frankrike 

I månadsrapporten för september har förvaltarna valt att delge sin syn på innehavet Trigano. Bolaget uppges vara en europeisk ledare inom fritidsfordon såsom husbilar, vars aktiepris påverkats negativt av dess förvärv av den tyska huvudkonkurrenten Hymer, samt av kommunicerade utsikter för det fjärde kvartalet. Portföljteamet ser dock positivt på Triganos förvärv, som de anser är ett naturligt steg givet bolagets finansiella utveckling och starkare momentum. Trigano har flaggat för en ensiffrig omsättningstillväxt i det fjärde kvartalet, något förvaltarna bedömer som rimligt, men där de menar att vinsten kan stiga tvåsiffrigt. Portföljteamet ser ett antal faktorer som de tror kommer höja koncernens marginaler, och särskilt att den nya basen i Slovenien börjar få medvind. Allt sammantaget reflekterar inte Triganos nuvarande värdering dess intressanta utsikter samt kvaliteten på bolagets fundamentala förhållanden, resonerar förvaltarna.

ODDO BHF Active Small Caps tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Active Small Caps tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR