• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN m2: -3,4% i sep, ser fortsatt gynnsamt fastighetsklimat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 hade ännu ett starkt kvartal, och slog sitt jämförelseindex under perioden juli-september.

Det skriver fondens förvaltare Michael Gobitschek i en kvartalsrapport.

Förvaltaren konstaterar att volatiliteten på tillväxtmarknader fortsatte i det tredje kvartalet, anfört av ihållande rädsla för handelskrig, en stark dollar och signifikanta valutarörelser. Michael Gobitschek menar att de amerikanska räntehöjningarna inte är ett särskilt stort problem för landets fastighetsbolag, eftersom den starka ekonomin i stor utsträckning kompenserar för högre räntor.

Däremot ser han att USA:s räntehöjningar har fått en negativ påverkan på Hong Kongs fastighetsmarknad, som dessutom pressas av en rädsla för en kinesisk ekonomisk inbromsning. Förvaltaren konstaterar att de japanska respektive europeiska fastighetsmarknaderna är de starkaste hittills i år, medan Singapore och Storbritannien släpar efter, räknat i amerikanska dollar. SKAGEN m2 uppges trots volatiliteten på tillväxtmarknader ha klarat sig väl i det tredje kvartalet, främst tack vare en övervikt i stabila europeiska bolag.

Av rapporten framgår att fonden sett till september sjönk 3,4 procent, vilket var bättre än dess jämförelseindex (MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD), som noterade en nedgång om 5,5 procent (båda räknat i svenska kronor). Sedan årsskiftet har SKAGEN m2 därmed stigit med 8,0 procent per den 30 september, medan jämförelseindex stigit 1,0 procent.

SKAGEN m2:s bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det tredje kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN m2:s bästa respektive sämsta bidragsgivare till avkastningen i det tredje kvartalet 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens tre svenska innehav gjorde alla bra ifrån sig under det tredje kvartalet och placerade sig bland SKAGEN m2:s bästa portföljbidrag, med Catena och D Carnegie i topp. Den svenska fastighetsmarknaden återhämtade sig, understödd av en stabil uthyrning och värdetillväxt under årets första halva, enligt förvaltaren. D Carnegies framfart motiveras med att aktien helt enkelt uppvärderats av marknaden samt av uppköpet av bolagets kollega Victoria Park. När Victoria Park försvinner från börsen finns bara D Carnegie kvar inom nischen att renovera och förädla miljonprogramsområden.

I Catenas fall pekar förvaltaren på att bolaget är väl positionerat för att dra nytta av ökad e-handel i Sverige, med sina strategiskt utplacerade och teknologiskt avancerade logistikfaciliteter.

En annan stark bidragsgivare i det tredje kvartalet var tyska Aroundtown, som fokuserar på kommersiella fastigheter och som enligt förvaltaren har del i en marknadskonsolidering. Bolaget uppges ha utvecklats väl, med en stark uthyrningstillväxt särskilt i Berlin, där tillgången inte lyckas hålla jämna steg med efterfrågan. Vakansgraden i den tyska huvudstaden sjönk i det tredje kvartalet till 3,4 procent, och som ett genomsnitt av Tysklands sju största städer minskade den med 4,3 procent, enligt rapporten. Trots detta är Aroundtowns tillgångar underuthyrda, med en klar uppsida i att minska vakanserna, skriver förvaltaren. Aroundtown är enligt Michael Gobitschek ett bra exempel på fondens strategi att investera i bolag som aktivt arbetar med värdeskapande åtgärder i vissa tillgångar, samtidigt som detta backas upp av att ett stabilt kassaflöde genereras från övriga tillgångar.

Portföljens sämsta bidragsgivare i det tredje kvartalet blev den Hong Kong-baserade hotelloperatören Shangri-La. Bland faktorer som satt Hong Kongs fastighetsmarknad under press under nämns kinesisk handelskrigsrädsla, tuffare utlåningsförhållanden i Kina, fortsatta åtstramande policys inom sektorn samt räntehöjningar i USA. Vad gäller själva bolaget ifråga, Shangri-La, skriver förvaltaren att de operationella trenderna går i rätt riktning på de flesta marknader, men att ofördelaktig valutautveckling agerat sänke.

Kvartalets näst sämsta innehav var även det en hotelloperatör, spanska Melia Hotels. Som huvudskäl till nedgången pekar Michael Gobitschek på att den spanska turistnäringen visar tecken på en inbromsning. I övrigt hade den indiska köpcenteroperatören Phoenix Mills ett tufft kvartal, och här nämns en svag indisk rupie samt oro kring högre räntor och åtstramade kreditvillkor.

Förvaltaren konstaterar att fem av de svagaste innehaven under kvartalet var Hong Kong-noterade bolag, och att samtliga dessa nu handlas med ännu större substansrabatt.

Vid en framåtblick skriver Michael Gobitschek att de övergripande förhållandena för fastigheter, trots ökande räntor, fortsätter att vara gynnsamma, främst tack vare hälsosamma och expanderande ekonomier på selektiva marknader. Europa och USA lyfts fram som bra exempel på detta, och förvaltaren pekar på att vinst per aktie och substansvärdestillväxt fortsatt utvecklas positivt, understött av robust operationell prestation, fallande finansieringskostnader samt minskad skuldsättningsgrad. I tillägg till detta ses en ökande trend vad gäller kapitalallokeringsinitiativ, såsom återköp och höjda utdelningar, som positivt.

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN m2:s tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR