• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: -1,7% i sep, ökat i vattenkraftverk

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala aktiemarknaden fortsatte marginellt uppåt i september, samtidigt som infrastruktursektorn inom OECD-länder inklusive fonden UB Infra uppvisade en negativ utveckling om 1,7 procent.

Det framgår av en månadsrapport för UB Infra, som investerar i infrastrukturaktier på utvecklade marknader. Fonden förvaltas av Pekka Niemelä.

Fonden noterade alltså en nedgång om 1,7 procent i september, vilket var sämre än dess jämförelseindex (MSCI World TR), som steg 0,5 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -0,5 procent per den 30 september och detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var UB Infras utveckling -4,5 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 4,5 procent.

Den gröna grafen visar fondutveckling sedan starten i januari 2006. Avkastningen är drygt 140 procent. (Källa: UB AM)

Den gröna grafen visar fondutveckling sedan starten i januari 2006. Avkastningen är drygt 140 procent. (Källa: UB AM)

Under månaden uppges fonden ha sålt aktier i eldistributörer som haft en stark utveckling, för att istället öka exponeringen mot vattenreningsverk.

Förvaltaren konstaterar att de ekonomiska utsikterna på utvecklade marknader och i synnerhet USA är robusta, samtidigt som han menar att miljön för aktier har blivit mer utmanande, till följd av åtstramande penningpolitiska policys samt tecken på dämpande tillväxt. På toppen av detta tillkommer den pågående handelskonflikten, som adderar ännu ett lager av osäkerhet för marknaderna, enligt Pekka Niemelä. Dock torde den defensiva karaktären på fondens innehav innebära att dessa kan stå emot börsturbulens bättre än mer cykliska bolag, som har en kraftig tillväxt men på samma gång upptrissade vinstmultiplar, menar förvaltaren.

UB Infras tio största innehav per den 30 september. (Källa: UB AM)

UB Infras tio största innehav per den 30 september. (Källa: UB AM)

Sett till geografi har fonden sin största exponering mot USA, med 34,2 procent kapitalet, följt av Frankrike (12,2), Storbritannien (9,6) och Tyskland (8,3).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR