Fjärde AP-fonden: Flaggar upp i Getinge, avser röstandel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den statliga pensionsfonden Fjärde AP har ökat sitt innehav i medicinteknikbolaget Getinge till 8,07 procent av kapitalet och 5,04 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Fjärde AP-fonden har genom aktieförvärv ökat sin kapitalandel i Getinge från 3,77 procent vid årsskiftet 2017/2018, till dagens 8,07 procent. (Källa: Holdings)

Fjärde AP-fonden har genom aktieförvärv ökat sin kapitalandel i Getinge från 3,77 procent vid årsskiftet 2017/2018, till dagens 8,07 procent. (Källa: Holdings)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR