Jupiter Global Abs Ret: Oförändrad sep, bevakar situation Tesla

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det tredje kvartalet innebar unika utmaningar för investerare, då de globala aktiemarknaderna generellt sett steg, trots att den ohälsosamma dynamiken marknaderna emellan blev allt tydligare.

Det skriver James Clunie, som förvaltar lång/kort-aktiefonden Jupiter Global Absolute Return, i en kvartalskommentar.

Sett till september var fonden oförändrad (0,00 procent), vilket var i linje med dess jämförelseindex (ICE LIBOR 3 Month EUR), som även det var oförändrat (-0,03 procent). Sedan årsskiftet är fondens avkastning -3,0 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar -0,3 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var Jupiter Global Absolute Return utveckling -2,8 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 1,9 procent.

Fondutveckling sedan starten i juni 2016. (Källa: Jupiter AM)

Fondens tredje kvartal uppges ha varit blandat avkastningsmässigt, med en positiv utveckling i juli, en augustimånad som var en besvikelse, och återhämtning sent i kvartalet, som dock inte räckte för att perioden skulle sluta på plus.

Bland kvartalets höjdpunkter i den långa boken märks fondens långvariga brittiska innehav Esure Group, som rusade efter att en private equity-aktör lagt bud på bolaget, enligt förvaltaren. Han konstaterar att brittiska inhemskt fokuserade aktier varit impopulära allt sedan Brexitomröstningen, och att ett ökande antal aktier i denna kategori attraherat private equity-investerare, som typiskt sett har en långsiktig investeringshorisont.

Andra positiva bidragsgivare till avkastningen inkluderade Burford Capital, AP Moller-Maersk och BP.

Av de aktier i den långa boken som bidrog negativt under kvartalet var IG Group den mest signifikanta, skriver James Clunie, som konstaterar att aktien tappade mark till följd av nyheterna att bolagets vd lämnar sin post samt att nya regleringar kommer påverka årets försäljning.

Gällande den korta boken uppges online-möbelbolaget Wayfair ha varit ett av “ett halvt dussin” amerikanska tillväxtaktier som slog mot avkastningen i det tredje kvartalet. James Clunie anser att Wayfairaktien, som dubblades över sommarmånaderna, är symtomatisk för marknadens obryddhet över förluster, insynsförsäljningar och sköra balansräkningar.

Andra korta ogynnsamma positioner i det tredje kvartalet, i aktier av liknande karaktär som Wayfair, inkluderade Middleby, Ball Corp, Transdigm och Amazon, enligt förvaltaren.

Kortpositionen i Tesla utvecklades däremot i rätt riktning för fonden under kvartalet (då aktien sjönk). James Clunie menar att vidare fall i aktiekursen kan skapa en farlig situation för bolaget, då Tesla är beroende av ett högt aktiepris för finansiering via aktieemissioner, konvertibla obligationer och lån. Som konkret exempel pekar förvaltaren på att om aktiekursen står under 360 dollar i januari 2019, kommer en förfallande konvertibel obligation innebära stora kontanta utflöden från bolaget, kontanter Tesla i nuläget inte har. Vid tiden för James Clunies kvartalskommentar stod aktien i 260 dollar, och han meddelar att portföljteamet fortsätter bevaka situationen noga.

Vad gäller Jupiter Global Absolute Returns positionering uppges nettoexponeringen mot aktier uppgå till minus 4,6 procent, med en nettonegativ beta på omkring 25 procent, till följd av den korta bokens viktning i aktier med hög risk. Den långa boken består för tillfället av cirka 90 aktier, medan 130 aktier återfinns i kortboken, skriver förvaltaren, och tillägger att de enskilda positionsstorlekarna tenderar att vara relativt små. Portföljens bruttoexponering är samtidigt cirka 97 procent, och i en miljö som generellt sett är ofördelaktig för en värdebaserad inställning till blankningar, har denna positionering hjälpt till att begränsa riskerna på nedsidan, skriver förvaltaren.

Enligt James Clunie karaktäriseras regimskiften i marknaden ofta av en kollaps för bubblor på marknadens ytterkanter samt av en koncentrering av kapital i ett snävt spann av favoriserade aktier. Portföljteamet uppges inte ha någon specialinsikt i när förändringen på aktiemarknaden kommer ske, men menar att den kombination av eufori och bedrövelse som setts den senaste månaden inte är hälsosam. Åtstramande penningpolitik i USA och den senaste tidens branta ränteuppgång i landet är enligt fondteamet fortsatt två viktiga faktorer som kan få marknadssentimentet att vända, skriver förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR