• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter lanserar lång/kort-fond för amerikanska aktier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Jupiter Asset Management lanserar på tisdagen fonden Jupiter US Equity Long Short, som blir en underfond till Jupiter Global Fund SICAV. Fonden kommer att förvaltas av hedgefondförvaltaren Darren Starr, som anslöt till Jupiters likvida alternativa verksamhet (liquid alternatives business) i april i år.

Det framgår av ett pressmeddelande från Jupiter AM.

Den nya fonden kommer bestå av en koncentrerad portfölj om cirka 40-60 aktier i bolag baserade i, eller som har merparten av sin verksamhet, i USA, enligt pressmeddelandet. Som framgår av namnet kommer Jupiter US Equity Long Short hålla både långa och korta positioner, något som erbjuder “flexibiliteten att hedgea mot perioder av fallande aktiemarknader, med siktet på att reducera korrelationen med utvecklingen på den bredare aktiemarknaden samt minska portföljavkastningens volatilitet på månadsbasis”.

Fondens nettoexponering mot aktier uppges normalt sett komma att röra sig i ett spann mellan plus och minus 25 procent, medan bruttoaktieexponeringen förväntas snitta omkring 200 procent.

“Mängden likvida alternativa investeringar har vuxit snabbt de senaste åren trots tämligen medioker avkastning. Många investerare har blivit besvikna på den låga nivån av risktagande, de höga avgifterna och den ökande korrelationen med aktiemarknader. Jupiter US Equity Long Short har specialdesignats för att adressera dessa bekymmer. Vi tror att fonden kommer bli ett värdefullt tillskott till det befintliga utbudet av likvida alternativa fonder”, säger Jupiters chef för alternativa investeringar, Magnus Spence.

Förvaltaren Darren Starr uppges ha över tio års erfarenhet inom lång/kort-förvaltning på den amerikanska aktiemarknaden, efter roller hos UBS, SAC Global Investors och Caxton. Han uttrycker i pressmeddelandet att det just nu är spännande tider att lansera denna typ av fond.

“Den amerikanska aktiemarknaden balanserar på en skör tråd, där starka inhemska ekonomiska förhållanden driver på bolagens vinsttillväxt. Å andra sidan innebär pågående omstöpningar i många sektorer samt makroekonomiska och politiska utmaningar betydande risker”, säger Darren Starr.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR