NCC: Vinstvarning tuff nyhet för specialfonden Calgus

STOCKHOLM (Fonder Direkt) NCC vinstvarnade på måndagskvällen och flaggar för ytterligare omstruktureringskostnader om cirka 200 miljoner kronor fram till slutet av 2019, för att lyfta koncernens lönsamhet. NCC har beslutat om omvärderingar utöver den löpande verksamheten, med en preliminär negativ påverkan om 1.565 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018, vilket innebär att bolaget nu beräknar kvartalets rörelseresultatet till -1.108 miljoner kronor.

NCC:s B-aktie var som mest ned 13,5 procent på tisdagsmorgonen, men hade strax efter klockan 10:00 återhämtat sig något, till en nedgång om 7,9 procent.

Sett till fondägande återfinns Calgus i exponeringstoppen, med en portföljvikt om 9,0 procent mot NCC. Därefter kommer Holberg Norden (4,6), Catella Småbolag (4,5), Lannebo Mixfond Offensiv (3,5) och PriorNilsson Realinvest (3,5). Bland dessa fonder har Holberg Norden minskat sitt innehav i september, medan PriorNilsson Realinvest ökat, visar data från Morningstar.

Fonden Calgus förvaltas av Sivers Urban Fonder och är en svensk analysdriven specialfond som investerar på svenska börsen, enligt fondbolagets hemsida. Utöver NCC inkluderar övriga större innehav Nederman (13,0 procent av portföljen), Xano Industri (7,8), Cavotec (7,7) och Actic Group (6,5).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR