• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: -2,3% i sep, gillar kryssningsgigant

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska aktier fortsatte göra framsteg under det tredje kvartalet, efter att rapportsäsongen överträffat förväntningarna. Detta ses bäst i ljuset av bra global tillväxt, driven av USA och president Donald Trumps skattereform.

Det förmedlar Alexander Darwall, som förvaltar aktiefonden Jupiter European Growth, i en kvartalskommentar.

Sett till september noterade fonden en nedgång om 2,3 procent, vilket var sämre än dess jämförelseindex (FTSE World Europe TR EUR), som steg 0,5 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +11,9 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +1,1 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var Jupiter European Growth utveckling -5,0 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 17,6 procent.

Fondutveckling i euro de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Fondutveckling i euro de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Alexander Darwall skriver att fonden, med en avkastning om 4,4 procent i det tredje kvartalet, överpresterade sitt index som steg 1,3 procent, och pekar på stark utveckling för portföljens kärninnehav som främsta anledning till detta.

Det tyska betalningsbolaget Wirecard fortsatte bidra till avkastningen, då bolaget höjde sina prognoser samt att aktien fick en extra skjuts av inkluderandet i DAX-index, enligt förvaltaren. Amadeus IT uppges ha fortsatt utvecklas väl efter att man bekräftat förvärvet av Travel Click, vilket förväntas hjälpa bolaget accelerera sin expansion inom IT-system för hotell, och förvaltaren pekar på att en ökande andel av Amadeus IT:s intäkter kommer från “software as a service”, där kontrakten typiskt sett spänner över ett decennium.

Kryssningsjätten Carnivals aktie föll i juni till följd av oro för ett dämpande bokningsläge, men återhämtade sig långsamt i det tredje kvartalet, skriver Alexander Darwall. Att spendera sin semester på kryssningsfartyg fortsätter vara en långsiktig trend, och antalet fartyg väntas öka med omkring 50 procent de kommande fem-sex åren, enligt förvaltaren. Carnival rapporterade en omsättningstillväxt om 5,8 procent i årstakt i kvartalsrapporten för juni-augusti, där man dock flaggade för att högre bränslekostnader samt en starkare dollar innebär motvind, skriver förvaltaren. Carnival är sett till börsvärde världens största kryssningsbolag, med en värdering på drygt 41 miljarder dollar.

Bland övriga positiva bidragsgivare för fonden i det tredje kvartalet nämns Adidas, Marine Harvest och Edenred, varav det sistnämnda bolaget är verksamt inom förbetalda företagstjänster och står bakom bland annat Rikskuponger.

Under kvartalet påverkades avkastningen negativt av innehaven Bayer, Bio Merieux och Ryanair. Bayers aktie föll till följd av det förvärvade bolaget Monsantos rättstvist, där en kalifornisk domare tilldelat en vaktmästare 289 miljoner dollar efter att man fastställt att bolagets produkt Roundup orsakat hans cancer, skriver Alexander Darwall.

Efter en stark period för marknaderna menar förvaltaren att det är rätt att vara vaksam inför utsikterna, eftersom gynnsamma investeringsförhållanden plötsligt kan slå om, och då det finns ett antal möjliga hot att beakta. Ett av dessa han nämner är att höga skuldsättningsnivåer kan bli svårare att refinansiera i en värld med trögare ekonomisk tillväxt och högre räntor. Förvaltarteamet uppges trots detta vara säkra på att goda investeringsmöjligheter fortfarande finns att hitta på marknaderna, skriver Alexander Darwall.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR