• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: -0,5% i sep, tre nya köp i 3 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth presterade sämre än sitt jämförelseindex (FTSE World) under det tredje kvartalet, huvudsakligen till följd av portföljens begränsade exponering mot amerikanska aktier. Den relativa avkastningen påverkades negativt av stark utveckling för Apple, Amazon och Microsoft, tre företag som faller utanför fondens miljöprofil och därmed inte återfinns i portföljen. Det skriver fondens förvaltare Charles Thomas i en kvartalskommentar.

Sett till september noterade fonden en nedgång om 0,5 procent, samtidigt som jämförelseindex (FTSE World TR EUR) steg 0,9 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning -0,5 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +8,4 procent. Detta gäller i fondens basvaluta euro. Mätt i svenska kronor var Jupiter Global Ecology Growths utveckling -3,4 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 4,6 procent.

Fondutveckling i euro de senaste fem åren (Källa: Jupiter AM)

Fondutveckling i euro de senaste fem åren (Källa: Jupiter AM)

I kvartalskommentaren konstateras att utvecklingen i FTSE:s världsindex drevs av en kraftig överavkastning på den amerikanska aktiemarknaden, och att stigande USA-räntor samt dollar bidrog till oro på tillväxtmarknader.

Enligt Charles Thomas är investeringsutbudet av miljö- och hållbarhetsinriktade företag i USA relativt begränsat jämfört med andra regioner, vilket i fonden medför en naturlig undervikt i USA.

Dessutom underpresterade några av fondens innehav, bland andra United Natural Foods, A.O. Smith, Owens Corning och Horiba, skriver förvaltaren.

Jämfört med FTSE100, vilket enligt rapporten är ett bättre jämförelseindex sett till fondens aktieinnehav, överpresterade fonden. Det faktum att fonden inte innehöll Tesla menar förvaltaren var viktigt under kvartalet, då bolagets vd Elon Musk i samband med en förlikning tvingats betala 20 miljoner dollar samt lämna rollen som ordförande efter att ha twittrat om ett eventuellt utköp av bolaget från börsen.

Bland de aktier som bidragit positivt till avkastningen nämns Xylem, som verkar inom vattenlösningar, och vars kvartalsrapport slagit förväntningarna samt innehöll en mer självsäker prognos, skriver förvaltaren. Även Tomra utvecklades väl, och enligt Charlie Thomas är bolaget ett av få som aktivt förser den cirkulära ekonomin med lösningar och därigenom bidrar till ett minskande av plastavfall.

Vidare uppges Alfa Laval ha rapporterat ett stabilt resultat, med draghjälp från bolagets ansats att minska utsläppen inom shipping. Bolaget producerar bland annat särskilda borstar för att rena fartygens avgaser från svaveloxider, skriver förvaltaren.

Nytillskottet Trimble Inc, ett företag inriktat på precisionsodling, steg enligt förvaltaren kraftigt efter en kvartalsrapport som pekade på tvåsiffrig organisk tillväxt. Charles Thomas lyfter också fram Salmar och Brambles, även de nya i portföljen, som två innehav som utvecklades positivt under perioden.

Utöver det framgår att automationsföretaget Hollysys avyttrades under kvartalet, detta efter att företaget dragit tillbaka sin prognos i takt med att de genomgår en strategiöversikt samt att de bekräftat att de inte kommer att hålla någon årsstämma, trots förvaltarteamets inrådan.

Förvaltaren konstaterar slutligen att tillväxtpotentialen har accelererats i nyckelområden såsom den cirkulära ekonomin, där oron för effekterna av avfall har ökat dramatiskt, liksom inom lösningar för att förbättra luftkvalitet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR