• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: Tror inte på fortsatta börsfall

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter den senaste tidens nedgångar på de globala aktiemarknaderna ser utsikterna ganska attraktiva ut för en långsiktig investerare.

Det sade aktiefonden SKAGEN Globals portföljförvaltare Knut Gezeliuz i en intervju med norska Dagens Næringsliv häromveckan, där han jämförde börsläget med att “gå in i en godisbutik”, och förklarade att fonden inte har några problem med att använda likvida medel till att köpa mer aktier i dagsläget.

Förvaltaren ser få tecken på att vidare börsnedgångar skulle vara att vänta, och tror att de senaste veckornas fall på marknaderna är orsakat av algoritmhandel.

“Vi har träffat många bolag i kölvattnet av rapporterna för det andra kvartalet och det vi hör är att det är ‘business as usual’. Det är ingen eufori, men inte heller några tecken på avtagande tillväxt”, sade Knut Gezelius, som menar att detta även backas upp av att få bolag skickat ut vinstvarningar inför den rapportsäsong som nu på allvar tar vid.

På frågan om Knut Gezelius inte fruktar ett nytt stort börsfall, då dessa inträffar med jämna mellanrum, svarade han:

“Det kommer att komma en nedgång, men vi vet inte när. I vår portfölj försöker vi att gardera oss mot en nedgång och vara beredda när den eventuellt kommer. Det har vi bland annat gjort genom att köpa aktier i bolag med låg skuldsättningsgrad. De är mer motståndskraftiga vid ett fall, samtidigt som de inte påverkas så hårt när räntorna stiger”, sade han.

SKAGEN Globals portfölj bestod vid det senaste månadsskiftet av 38 aktier, där finansiella tjänster och teknologi vägde tyngst, och fonden faller inom Morningstars kategori “large growth”. Portföljinnehav större än 4 procent av fondens kapital utgörs av Microsoft, Intercontinental Exchange, Beazley, Hiscox, 3M och Unilever.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR