Swedbank Robur Fonder: Flaggar upp i Acando, avser röster

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i konsultbolaget Acando till 6,6 procent av kapitalet och 5,0 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Innan aktieförvärvet hade Swedbank Robur Fonder 6,5 procent av kapitalet och 4,9 procent av rösterna.

Robur är Acandos näst största ägare, efter Alfred Svedulf, och fem av fondbolagets fonder har ett innehav i bolaget, visar data från Holdings. Dessa är Robur Ethica Sverige, KPA Etisk Aktiefond, Robur Ethica Sverige Mega, Humanfond samt Robur Talenten Aktiefond Mega.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR