Ny Teknik och Nordic Cross ökar i Sivers IMA, riktad NE

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Ny Teknik, Nordic Cross Small Cap Edge samt en småbolagsfond tillhörande ett svenskt pensionsbolag, tecknar aktier i en riktad nyemission i det First North-listade teknikbolaget Sivers IMA.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande, där det framgår att nyemissionen riktas till ett begränsat antal kvalificerade och institutionella investerare, där ovan nämnda fonder tecknar majoriteten av aktierna.

Den riktade emissionen omfattar 7 miljoner aktier till teckningskursen 6:20 kronor, och tillför Sivers 43,4 miljoner kronor före emissionskostnader, där utspädningseffekten för befintliga ägare uppges bli cirka 6,3 procent.

Teckningskursen innebär en rabatt om 5,5 procent mot torsdagens stängningskurs 6:56.

“Sivers IMA har under den senaste tiden erhållit ett antal nya kontrakt avseende leveranser av chip till större internationella aktörer verksamma inom fiber och femte generationens mobilnät (5G). I syfte att ta tillvara på den positiva utvecklingen har styrelsen beslutat om en riktad emission om cirka 43,4 miljoner kronor”, skriver bolaget.

Både Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small Cap Edge hade sedan tidigare innehav i Sivers IMA, motsvarande 0,13 respektive 3,55 procent av fondernas kapital, visar data från Morningstar. Inga andra fonder finns registrerade som ägare.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR