Skanskas ras tungt för Aktiespararna Direktavkastning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Skanska vinstvarnade på torsdagskvällen, då man aviserade nedskrivningar om 1,3 miljarder kronor i USA, och aktien hade på fredagsförmiddagen tappat 8,2 procent.

Analyshuset Kepler Cheuvreux menar att Skanskas kostnadsutveckling i USA är klart oroande och skriver att “sex raka kvartal med nedskrivningar i USA sätter företagets trovärdighet på spel”.

Placerare har de tre senaste åren pendlat mellan hopp och förtvivlan gällande Skanskas aktiekurs, som för tillfället noterar en nedgång om 3,4 procent under perioden, exklusive utdelningar.

562226801

De fonder med högst exponering mot bolaget är Aktiespararna Direktavkastning, vars portfölj till 6,6 procent består av Skanskaaktier, Swedbank Robur Sweden High Dividend (6,2), Aktie-Ansvar Sverige (5,8), Lannebo Utdelningsfond (5,5) samt Öhman Sverige Fokus. Det visar data från Morningstar per den 30 september, där det även framgår att Aktiespararna Direktavkastning ökade sitt innehav i Skanska i september, samtidigt som Aktie-Ansvar Sverige minskade.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR