Xmreality: Ökat fondägande efter riktad emission

STOCKHOLM (Fonder Direkt) First North-listade XMReality, verksamt inom augmented reality (AR), ska genomföra en riktad kontant nyemission om 2.442.018 aktier till teckningskursen 8,75 kronor per aktie vilket tillför bolaget 21 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Institutionella investerare som Handelsbanken Fonder, en småbolagsfond ägd av ett svenskt pensionsbolag samt LMK-stiftelsen deltar i nyemissionen. Sedan tidigare äger Handelsbanken Microcap Sverige aktier i Xmreality och det framgår inte vilken Handelsbankenfond som nu förvärvar aktier.

Vid sidan av den riktade emissionen köper investmentbolaget Investment AB Spiltan aktier av Almi Invest Östra Mellansverige AB:s till samma kurs som emissionskursen och blir Xmrealitys största ägare med cirka 14 procent av kapital och röster, enligt pressmeddelandet.

En extra bolagsstämma kommer att hållas 25 oktober. 54 procent av ägarna har sagt sig rösta för en nyemission och ställer sig bakom styrelsens beslut.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR