Catena: Cohen & Steers flaggar upp, fonder nettosålt i sep

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Cohen & Steers har ökat sitt ägande i fastighetsbolaget Catena till 5,37 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande där innehavet avser klienter till Cohen & Steers.

Data från Holdings förtäljer att Cohen & Steers har gått från 1,91 procents ägande och en åttonde plats i ägarlistan i juli, till dagens 5,37 procent och en fjärdeplats.

Bland fondbolag skönjs emellertid en negativ ägarutveckling i september. Länsförsäkringar Fonder, Handelsbanken Fonder, Nordea Fonder, Skagen Fonder, Danske Invest Fonder, Origo Fonder och Odin Fonder har samtliga minskat sina innehav i Catena under september. Samtidigt har SEB Fonder, Xact Fonder, Alfred Berg Fonder och Dimensional Fund Advisors ökat innehaven. Aggregerat summerar dessa transaktioner ett klart nettoutflöde från Catena, enligt ägardatatjänsten Holdings statistik.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR