• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning: -0,62% i september

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Blandfonden Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning avkastade -0,62 procent i september, vilket var något sämre än dess jämförelseindex (50% OMRX Total + 50% SIXRX), som noterade -0,17 procent.

Sedan årsskiftet uppgår avkastningen till 3,84 procent, medan jämförelseindex ökat 5,91 procent.

Fonden förvaltas av Ulric Grönborg och investerar i svenska aktier och räntepapper med utgångspunkten 50 procent av vardera, en fördelning som dock kan avvika från normalläget.

Per den 30 september bestod portföljen av 48 aktier, 29 obligationer och 13 övriga innehav (XACT OMXS30 ETF samt preferensaktier), enligt data från Morningstar. De tio största innehaven var följande:

Bolag/utgivare      Värdepapperstyp   Portföljvikt (%)

SEB 1,5%         Obligation      4,47      
Volvo B          Aktie        4,09      
Nordea Hypotek 3,25%   Obligation      3,57      
Investor B        Aktie        3,35      
SEB A           Aktie        3,21      
Nordea Bank Abp      Aktie        2,87      
Stadshypotek Ab 4.25%   Obligation      2,81      
XACT OMXS30 ETF      Börshandlad fond   2,77      
Swedbank A        Aktie        2,62      
Stadshypotek Ab 1.5%   Obligation      2,53

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR