Tuff statistik för aktiv förvaltning senaste decenniet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktivt förvaltade Sverigefonder avkastade i snitt 4,34 procent under tolvmånadersperioden juni 2017 - juni 2018, och slog därmed index med 1 procentenhet. Sett över en tre- samt femårsperiod har varannan gått bättre än index, men de senaste tio åren har endast en av fyra Sverigefonder levererat överavkastning.

Det skriver Dagens Industri, med hänvisning till en undersökning från analysföretaget S&P Dow Jones, där drygt 100 Sverigefonder utvärderats mot indexet S&P Sweden BMI.

Europafonder har klarat sig betydligt sämre, där 59 procent av europaförvaltarna misslyckades med att slå sitt index under tolvmånadersperioden, enligt Di. På fem och tio års sikt har var fjärde respektive var tionde slagit index.

Än värre ser det ut för globalfonder, med en misslyckandegrad att slå index om hela drygt 90 procent på såväl tre, fem som på tio års sikt.

Undersökningens resultat gäller per halvårsskiftet 2018.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR