• UPPDRAGSARTIKEL

UBS Equity European Opp Unconstrained: -2,9% i sep, övervikt IT

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter en stark augustimånad föll aktiefonden UBS Equity European Opportunity Unconstrained tillbaka i september, främst på grund av innehav inom sällanköpsvaror och IT i långboken.

Det framgår av en månadsrapport, signerad förvaltarna Maximilian Anderl och Jeremy Leung.

Fonden noterade en nedgång om 2,9 procent i basvalutan svenska kronor i september, vilket var något sämre än dess jämförelseindex (MSCI Europe NR EUR), som sjönk 2,3 procent omräknat i svenska kronor. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +13,8 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +6,0 procent.

Fondens avkastning sedan 2014. (Källa: UBS)

Fondens avkastning sedan 2014. (Källa: UBS)

Den korta boken bidrog positivt till portföljens avkastning i september, enligt förvaltarna. Sällanköpsvaror uppges ha gått i täten för detta, där ett av fondens korta innehav utfärdade en vinstvarning. Även fondens korta positioner inom industri utvecklades väl. Vidare vad gäller positiva portföljinslag bidrog Royal Dutch Shell under månaden.

Den sektor som hjälpte septemberavkastningen i kortboken stjälpte densamma i långboken, då långa innehav inom sällanköpsvaror tyngde utvecklingen, enligt rapporten. Även en övervikt mot IT, som var en av månadens svagaste sektorer, gav en negativ påverkan på fonden, skriver förvaltarna. Vidare tyngde vissa kortningar inom energisektorn fonden, efter att dessa aktier stigit till följd av högre oljepriser, uppger förvaltarna.

Maximilian Anderl och Jeremy Leung beskriver fondens strategi som en bottom-up-baserad “three-circle approach” bestående av fundamentala, kvantitativa och kvalitativa faktorer. Fonden är som nämnt överviktad IT, där förvaltarna ser en strukturell tillväxt och stark generering av fritt kassaflöde. Man är underviktad industri samt råvaror, då portföljteamet anser att utsikterna här förblir osäkra, med aktievärderingar på “peaknivåer”.

Fondens långa respektive korta exponering per land. (Källa: UBS)

Fondens långa respektive korta exponering per land. (Källa: UBS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR