Swedbank Robur Fonder: Minskar i Micro Systemation

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Fonder har minskat sitt innehav i teknikbolaget Micro Systemation till 7,03 procent av kapitalet och 4,78 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande, med anledning av att rösträtten nu understiger 5 procent.

Enligt ägardatatjänsten Holdings statistik är Ny Teknik den Roburfond med ägande i Micro Systemation.

Fondbolagets minskning skedde från nivån 7,56 procent av kapitalet respektive 5,14 procent av rösterna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR