• UPPDRAGSARTIKEL

UBS Equity Biotech: -2,1% i sept trots ljusglimter i portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Volatiliteten återvände i september och investerare minskade sin exponering mot mindre bolag, till förmån för mer defensiva val. Aktiefonden UBS Equity Biotech gynnades av sin position i ett bolag som utökade sitt försprång inom cystisk fibros, samt av exponering mot bolag som aviserade positiva pipeline-uppdateringar för sina läkemedelskandidater. Fonden sjönk dock under månaden.

Det skriver förvaltarna Nathalie Lötscher Petrus, Matthew Konosky och Christian Suter i en månadsrapport.

Fonden noterade en nedgång om 2,1 procent i september, vilket var sämre än dess jämförelseindex (MSCI US Investable Market Biotechnology 10/40 Index R), som sjönk 1,0 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +6,7 procent per den 30 september, medan jämförelseindex noterar +10,7 procent. Detta gäller i fondens basvaluta dollar.

Mätt i svenska kronor var UBS Equity Biotechs utveckling -4,7 procent i september och sedan årsskiftet har fonden stigit 15,9 procent.

Fondutveckling de senaste tio åren, i amerikanska dollar. (Källa: UBS)

Fondutveckling de senaste tio åren, i amerikanska dollar. (Källa: UBS)

Under september var Vertex fondens bästa bidragsgivare (verksamt inom cystisk fibros), följt av Sarepta och Galapagos, som enligt förvaltarna också utvecklades väl, till följd av positiva pipeline-utvecklingar.

Sämre kursutveckling hade innehaven Alnylam och TG Therapeutics. Det förstnämnda bolaget tappade på grund av oro kring lanseringen av dess läkemedel Onpattro, medan TG Therapeutics föll efter att bolaget meddelat en försening i avläsningen av viktig klinisk studie, uppger portföljteamet.

Förvaltarna anser, likt tidigare, att fondens sektor är attraktivt värderad och de ser goda möjligheter bland små- och medelstora bioteknikbolag. Som drivkrafter för dessa pekar de på en sektorbred konsolidering, kombinerat med betydande framsteg inom forskningen. Detta bör enligt förvaltarna leda till substantiellt värdeskapande för de investerare som är villiga att se igenom potentiell volatilitet på kort sikt.

Fondens tio största innehav var per den 30 september följande:

Källa: UBS

Källa: UBS


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR